Wystawa Brata Stanisława Wielebskiego

Na ostatnim Turnieju (22.10.2016r.) gościliśmy Brata Stanisława Wielebskiego z KBS w Wieleniu,
który przygotował dla nas wystawę związaną z historią swojego Bractwa.
Serdecznie dziękujemy.