Informacja z odbytego w dniu 15 czerwca br. Turnieju Strzeleckiego o tytuł Króla Kurkowego A.D. 2019.

Zgodnie z tradycję tego turnieju ustępujący Król Kurkowy A.D. 2018 Brat Witold Tłuchowski podjął Braci Kurkowych i zaproszonych gości uroczystym śniadaniem królewskim, na którym podziękowano mu za godne piastowanie tej zaszczytnej funkcji w minionej kadencji.

Po śniadaniu Bracia Kurkowi wraz z gośćmi udali się na strzelnicę bracką gdzie rozpoczął się turniej. Kulminacyjnym punktem turnieju jest rywalizacja o tytuł Króla oraz dwóch Rycerzy najstarsza tradycja Bractw Kurkowych w Polsce, której początki sięgają średniowiecza, kiedy strzelano do drewnianego kura z łuków i tarcz, a po upowszechnieniu prochu z rusznic, a w chwili obecnej  z broni małokalibrowej  lub czarnoprochowej do tarcz.


O godzinie 16.30 rozpoczęto najważniejszą konkurencję sobotniego turnieju. Ze względu na bardzo wysoką temperaturę odstąpiono od strzelania w pełnym umundurowaniu. Każdy z 17 Braci pretendujący do tytułu króla Kurkowego oddawał jeden strzał do tarczy kołkowej w wylosowanej przed strzelaniem kolejności. Zgodnie z tradycją ustępujący król oddaje strzał ostatni. Zgodnie z regulaminem strzelano z dowolnej broni która była dostępna  w dniu turnieju.

Nikt ze strzelających nie znał swojego strzału z wyjątkiem sędziego który wbijał kołek z numerem strzelca w miejsce strzału. Po zakończeniu strzelania sędzia przynosi tarczę do komisji sędziowskiej, która ogłasza wyniki strzelania.


Najlepszym strzałem do Tarczy Królewskiej,  na której widniał wizerunek  Króla Zygmunta II Augusta panującego w latach 1520-1572) popisał się w tym dniu:


Brat JAN LIS (Prezes Bractwa) zapewniając sobie tym samym rok królowania,
I Rycerzem został Brat ZBIGNIEW STRUGAREK,
II Rycerzem został Brat ROMAN MIKOŁAJCZAK.


Po ogłoszeniu wyników rozległ się tradycyjny okrzyk: Wiwat! Wiwat Król Jan Lis! Wiwat Rycerze Zbigniew Strugarek i Roman Mikołajczak Wiwat! Wiwat! Wiwat!


Bardzo wzruszony i rozemocjonowany, nowy Król Kurkowy A.D. 2019, w krótkim oświadczeniu dodał, że pełnienie tej funkcji to dla niego duma i zaszczyt i pogodzenie jej z funkcją Prezesa Bractwa nie będzie żadnym problemem.


Z rąk ustępującego Króla odebrał insygnia królewskie (Łańcuch, Szablę, Przywieszkę Królewską) oraz przygotowany przez ustępującego Króla okazały prezent. Małżonka Króla Pani Danuta  została obdarowana Diademem Królewskim oraz okazałym bukietem kwiatów.


Rycerze królewscy odebrali  także Łańcuch I i II Rycerza oraz Przewieszki Rycerskie.


Przez cały rok, aż do następnego strzelania królewskiego będą oni (Król i Rycerze) reprezentować Bractwo, a uroczysta Intronizacja nowego Króla i Rycerzy, odbędzie się na mszy świętej w Kolegiacie w dniu  14 lipca.


Wyniki strzelań do pozostał tarcz turniejowych:


Tarcza charytatywna
fundator Król kurkowy A.D. 2018 brat Witold Tłuchowski

 1. Zbigniew Strugarek
 2. Michał Wojciechowski
 3. Ryszard Waligóra


Tarcza Czarno-prochowa  – Imieninowa – fundator  Prezes Jan Lis z małżonką

 1. Grzegorz Nowaczyk
 2. Ryszard Waligóra
 3. Roman Mikołajczak


Tarcza zapadkowa
fundator  Brat Przemysław Fert

 1. Przemysław Fert
 2. Paweł Pajszczyk
 3. Roman Mikołajczak


Tarcza „Pań”
fundator Brat Ryszard Kurnatowski

 1. Pani Joanna Rogacka
 2. Pani Anna Pajszczyk
 3. Joanna Wojciechowska


Tarcza Punktowa – fundator KBS Środa Wlkp.

 1. Michał Wojciechowski
 2. Witold Tłuchowski
 3. Ryszard Waligóra


Tarcza Pistoletowa – fundator KBS Środa Wlkp.

 1. Wojciech Ziętkowski
 2. Witold Tłuchowski
 3. Piotr Rogacki


Strzelanie „Do Kura” – fundator Ryszard Kurnatowski, Paweł Pajszczyk

 1. Jan Lis
 2. Franciszek Kamiński
 3. Przemysław Fert

  Najlepsi zawodnicy w turnieju zostali nagrodzeni tarczami ozdobnymi i upominkami.
  Złożono także życzenia imieninowe fundatorom tarczy Państwu Danucie i Janowi Lis.


Zarząd Bractwa bardzo serdecznie dziękuję Panu Wojciechowi Ziętkowskiemu za udostępnienie broni czarnoprochowej i prowadzenie strzelania w tej konkurencji.


Całość imprezy zakończył raut bracki.