Informacja z odbytego w dniu 14 lipca br. Turnieju Strzeleckiego tzw. „Sztandarowego”

Turniej ten odbywa się w rocznicę poświęcenia Sztandaru Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Środzie Wlkp. W tym roku była to 18 rocznica. Zgodnie z tradycją tego Turnieju – przed jego rozpoczęciem odbyła się w Kolegiacie Intronizacja Króla Kurkowego A.D. 2019 wraz z dwoma Rycerzami. Intronizacja Króla Kurkowego to wydarzenie wpisujące się w kalendarz imprez Brackich, jako prastary rytuał przekazywania władzy królewskiej.

Mszę świętą celebrował  kapelan Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Środzie Wlkp. proboszcz Kolegiaty NMP Wniebowziętej  Ks. Kan. Janusz Śmigiel. Msza odprawiona była także w intencji Braci Kurkowych, ich rodzin oraz zmarłych Braci. Warto zaznaczyć, że w mszy uczestniczył Burmistrz Miasta Pan Piotr Mieloch, Przewodniczący Rady Miasta Pan Paweł Wullert, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Fertała, Prezes Okręgu Poznańskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Pan Jan Mazur, delegacja Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich z Panią Prezes Marią Mielcarzewicz, delegacja Towarzystwa Kulturalnego z Panią Prezes Bożenną Urbańską oraz mieszkańcy Środy Wlkp. Po kazaniu Kapelan poświęcił Insygnia Królewskie i dokonał  aktu Intronizacji poprzez zawieszenie na piersi Króla Kurkowego Łańcucha Królewskiego.

Na piersiach Rycerzy zostały założone Łańcuchy Rycerskie. Złożył im gratulacje i życzenia godnego sprawowania władzy przez okres ich „królowania”. Dla przypomnienia – Królem Kurkowym A.D. 2019 został Brat Jan Lis a jego Rycerzami Bracia Zbigniew Strugarek i Roman Mikołajczak.


Po zakończeniu uroczystości kościelnych uczestnicy mszy udali się na Stary Rynek gdzie odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej zacnego obywatela ziemi średzkiej, wielkiego społecznika, powstańca wielkopolskiego, ostatniego przedwojennego Prezesa Bractwa Kurkowego śp. Edmunda Bembnisty.


Odsłonięcia tablicy dokonała córka pana Edmunda pani Bożena Wieczorek, tablicę poświęcił ks. Janusz Śmigiel. Wnuk Edmunda Aleksander Wieczorek przedstawił obszerną historię życia swojego dziadka. Głos zabrał także Pan Burmistrz  Piotr Mieloch oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Fertała. Całość uroczystości zakończyło złożenie wiązanek kwiatów pod odsłoniętą tablicą.


Bracia Kurkowi z rodzinami oraz zaproszonymi gośćmi udali się na strzelnicę na uroczysty obiad wydany przez Króla Kurkowego Jana Lisa, po którym odbył się Turniej Strzelecki.


Wyniki strzelań do tarcz turniejowych:


Tarcza ”VIP”
fundator Król Kurkowy Jan Lis

 1. Burmistrz Piort Mieloch
 2. Przewodniczący Rady Miasta Pan Paweł Wullert,
 3. Pan Aleksander Wieczorek
 4. Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Fertała


Tarcza Bracka tzw. „Sztandarowa”: – fundator  Pani Bożena Wieczorek z Rodziną

 1. Stanisław Wiśniewski
 2. Michał Wojciechowski
 3. Witold Tłuchowski


Tarcza charytatywna
fundator Król Kurkowy A.D. 2019 Brat Jan Lis

 1. Witold Tłuchowski
 2. Roman Mikołajczak
 3. Michał Wojciechowski


Tarcza zapadkowa
urodzinowo-imieninowa  fundator  Brat Roman Mikołajczak z rodziną

 1. Michał Wojciechowski
 2. Roman Mikołajczak
 3. Paweł Pajszczyk


Tarcza czarnoprochowa  
urodzinowa –  fundator  Brat Dionizy Dopierała

 1. Grzegorz Nowaczyk
 2. Wiesław  Mendyka
 3. Witold Tłuchowski


Tarcza „Pań”
fundator Brat Ryszard Kurnatowski

 1. Pani Oliwia Świtalska
 2. Pani Joanna Rogacka
 3. Amanda Mikołajczak


Tarcza Punktowa – fundator KBS Środa Wlkp.

 1. Witold Tłuchowski
 2. Michał Wojciechowski
 3. Roman Mikołajczak


Tarcza pistoletowa – fundator KBS Środa Wlkp.

 1. Witold Tłuchowski
 2. Paweł Pajszczyk
 3. Roman Mikołajczak

  Najlepsi zawodnicy w turnieju zostali nagrodzeni tarczami ozdobnymi i upominkami.
  Całość imprezy zakończył raut bracki.