Informacja z odbytego w dniu 29 sierpnia 2020 br. Turnieju Strzeleckiego o tytuł Króla Kurkowego A.D. 2020.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną turniej królewski był pierwszą tegoroczną  imprezą strzelecką średzkiego Bractwa.
Dzień 29 sierpnia był ostatnim dniem panowania Króla Kurkowego A.D. 2019
Brata Prezesa Jana Lisa, który zgodnie z tradycją tego turnieju podjął Braci Kurkowych i zaproszonych gości uroczystym śniadaniem królewskim na strzelnicy, na którym podziękowano mu za godne piastowanie tej zaszczytnej funkcji w minionej kadencji. Wśród gości był obecny pan Burmistrz z Przewodniczącym Rady, pan Starosta, Pani Małgorzata Fertała, Pan Wojciech Ziętkowski oraz matka chrzestna Bractwa pani Bożena Wieczorek.


Miłym akcentem uroczystości było wręczenie przyznanych przez Kapitułę Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. odznaczeń. Krzyż Oficerski otrzymał Brat Andrzej Waligóra, Krzyż Rycerski Bracia Grzegorz Nowaczyk i Witold Tłuchowski.
Burmistrz Pan Piotr Mieloch przekazał na Turniej ufundowaną przez siebie tarczę czarnoprochową.


Po śniadaniu Bracia kurkowi wraz z gośćmi udali się na strzelnicę, gdzie rozpoczął się turniej. Pierwsi do walki stanęli zaproszeni goście którzy o tarczę VIP. Najlepszym strzelcem ( broń długa i krótka ) okazał się Pan Starosta Ernest Iwańczuk, który otrzymał ozdobną tarczę,  drugie miejsce zajęła Pani Małgorzata Fertała, trzeci był Pan Paweł Wullert.


Kulminacyjnym punktem Turnieju jest rywalizacja o tytuł Króla oraz dwóch Rycerzy
najstarsza tradycja Bractw kurkowych w Polsce, której początki sięgają średniowiecza, kiedy strzelano do drewnianego kura z łuków i tarcz, a po upowszechnieniu prochu z rusznic, a w chwili obecnej z broni małokalibrowej lub czarnoprochowej do tarcz.


O godzinie 16.00 rozpoczęto najważniejszą konkurencję sobotniego Turnieju.
Każdy z Braci pretendujący do tytułu króla Kurkowego oddawał jeden strzał do tarczy kołkowej w wylosowanej przed strzelaniem kolejności. Zgodnie z tradycją ustępujący król oddaje strzał ostatni.        


Zgodnie z regulaminem strzelano z dowolnej broni, która była dostępna w dniu Turnieju. Nikt ze strzelających nie znał swojego strzału z wyjątkiem sędziego, który wbijał kołek z numerem strzelca w miejsce strzału. Po zakończeniu strzelania sędzia przynosi tarczę do komisji sędziowskiej, która ogłosiła wyniki strzelania.


Najlepszym strzałem do Tarczy Królewskiej, (na której widniał wizerunek króla Henryka Walezego panującego w latach 1573-1574) popisał się w tym dniu :
Brat PRZEMYSŁAW FERT zapewniając sobie tym samym rok królowania
I Rycerzem został Brat PIOTR ROGACKI
II Rycerzem został Brat RYSZARD WALIGÓRA


Po ogłoszeniu wyników rozległ  się tradycyjny okrzyk. Wiwat, Wiwat Król Przemysław Fert ! Wiwat Rycerze Piotr Rogacki, Ryszard Waligóra Wiwat ! Wiwat ! Wiwat !


Z rąk ustępującego króla odebrał insygnia królewskie ( łańcuch, szablę, przywieszkę królewską) oraz przygotowany przez ustępującego króla okazały prezent. Małżonka króla   została obdarowana diademem królewskim.


Rycerze królewscy odebrali  także łańcuch I i II Rycerza oraz przewieszki rycerskie.


Przez cały rok , aż do następnego strzelania królewskiego będą oni ( Król + Rycerze ) reprezentować Bractwo, a uroczysta intronizacja nowego Króla i Rycerzy odbędzie się na Mszy Św. w Kolegiacie w wyznaczonym terminie.


Na tegorocznym strzelaniu Brat Stanisław Wiśniewski obchodził jubileusz 80 urodzin.
Z tego tytułu otrzymał od Bractwa  prezent w postaci szabli. Był tez fundatorem okolicznościowej tarczy.


Wyniki strzelań do pozostał tarcz turniejowych:

Tarcza charytatywna fundator: Król kurkowy A.D. 2019 Brat Jan Lis

 1. Witold Tłuchowski
 2. Stanisław Wiśniewski
 3. Dionizy Dopierała


Tarcza Czarnoprochowa  – fundator:  Pan Burmistrz Piotr Mieloch

 1. Witold Tłuchowski
 2. Przemysław Fert
 3. Zbigniew Strugarek


Tarcza zapadkowa
fundator:  brat Michał Wojciechowski

 1. Michał Wojciechowski
 2. Roman Mikołajczak
 3. Witold Tłuchowski


Tarcza „Pań”
fundator: Brat Ryszard Kurnatowski

 1. Pani Joanna Wojciechowska
 2. Pani Bożena Doroszewska
 3. Pani Wiesława Strugarek


Tarcza Punktowa
fundator: KBS Środa Wlkp

 1. Michał Wojciechowski
 2. Roman Mikołajczak
 3. Witold Tłuchowski


Tarcza Pistoletowa Imieninowa
fundator: Brat Ryszard Waligóra, Ryszard Kurnatowski.

 1. Przemysław Fert
 2. Roman Mikołajczak
 3. Grzegorz Nowaczyk


Strzelanie ” Do Kura”
fundator: Ryszard Kurnatowski, Paweł Pajszczyk

 1. Wiesława Strugarek
 2. Przemysław Fert
 3. Paweł Pajszczyk


Tarcza Jubileuszowa z okazji 80 urodzin
fundator: Brat Stanisław Wiśniewski

 1. Michał Wojciechowski
 2. Roman Mikołajczak
 3. Witold Tłuchowski

  Najlepsi zawodnicy w turnieju zostali nagrodzeni tarczami ozdobnymi i upominkami…

  Zarząd Bractwa bardzo serdecznie dziękuję Panu Wojciechowi Ziętkowskiemu za udostępnienie broni czarnoprochowej i prowadzenie strzelania w tej konkurencji.

  Całość imprezy zakończył raut bracki.