Informacja z odbytego w dniu 12 czerwca 2021 r. Turnieju Wiosennego

Dzięki zluzowaniu obostrzeń covid-owych  możliwe było zorganizowanie  pierwszego od lipca ubiegłego roku Turnieju strzeleckiego na naszej strzelnicy, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych obowiązujących jeszcze środków ostrożności. Na początku uczczono minutą ciszy pamięć tych Braci, których zabrała pandemia. Turniej otworzył Prezes naszego Bractwa Jan Lis, który powitał uczestników Turnieju oraz przedstawił  informację z prac Zarządu za ostatni okres oraz nakreślił plan pracy na najbliższe miesiące.


Na sobotnim Turnieju Wiosennym – rozegrano ogółem 7 konkurencji strzeleckich.


Wyniki:


Tarcza „ Bracka
urodzinowa” fundator:  Brat Józef Głożyński.

 1. Michał Wojciechowski
 2. Piotr Rogacki
 3. Przemysław Fert


Tarcza Charytatywna
fundator: Król kurkowy A.D. 2020/21 Brat Przemysław Fert

 1. Michał Wojciechowski
 2. Piotr Rogacki
 3. Radosław Stefaniak


Tarcza Pistoletowa
fundator :  KBS Środa Wlkp

 1. Pani Joanna Rogacka
 2. Paweł Pajszczyk
 3. Roman Mikołajczak


Tarcza Zapadkowa
Imieninowa fundator:  Brat Zbigniew Strugarek

 1. Roman Mikołajczak
 2. Michał Wojciechowski
 3. Piotr Rogacki


Tarcza „Pań”
fundator: Michał Wojciechowski


 1. Pani Wiesława Strugarek
 2. Pani Joanna Rogacka
 3. Pani Maria Pieszak


Tarcza Punktowa
fundator: KBS Środa Wlkp

 1. Tomasz Wiśniewski
 2. Roman Mikołajczak
 3. Michał Wojciechowski


Strzelanie do Kura
fundatorzy: Bracia Ryszard Kurnatowski i Paweł Pajszczyk    Konkurencja kończąca każdy turniej. Polega ona na zestrzeleniu  drewnianego „Kura” zamontowanego na drzewcu.  Został on zestrzelony za 116 strzałem.   Szczęśliwym strzelcem został Jan Lis,  drugie miejsce: Ryszard Waligóra, trzecie: Roman Mikołajczak.


Najlepsi zawodnicy w turnieju zostali nagrodzeni tarczami ozdobnymi i upominkami Złożono także życzenia urodzinowe i imieninowe fundatorom tarcz.


Ważną informacją też jest, iż na Turnieju uchwalono przez aklamacje, iż w związku z sytuacją, pandemiczną Królem Kurkowym oraz Rycerzami na rok 2021 pozostają ci sami Bracia co w roku poprzednim w związku z tym, że nie mieli możliwości wykazania się działalnością na rzecz Bractwa.


Całość imprezy zakończył raut bracki.