Informacja z uroczystości 20-lecia reaktywacji KBS Środa Wlkp oraz intronizacji Króla Kurkowego A.D. 2020-21 odbytego 22 sierpnia 2021

W niedzielę 22 sierpnia br. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Środzie Wlkp. obchodziło 20-lecie reaktywacji połączone z intronizacją Króla Kurkowego A.D. 2020-21 oraz jego dwóch Rycerzy.


Niedzielna uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną przez ks. kan. Janusza Śmigla – kapelana Średzkich Braci i ks. dr Marka Głowińskiego w intencji Braci Kurkowych i ich rodzin oraz zmarłych Braci. W mszy uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych z Panem Burmistrzem oraz Przewodniczącym Rady Miasta, delegacja średzkich rzemieślników, sekretarz i Marszałek Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, delegacje ościennych Bractw oraz mieszkańcy Środy Wlkp.


Po kazaniu kapelan poświęcił insygnia królewskie i dokonał aktu intronizacji poprzez zawieszenia na piersi Króla Kurkowego łańcucha królewskiego. Na piersiach Rycerzy zostały nałożone łańcuchy rycerskie. Złożył im gratulacje i życzenia godnego sprawowania władzy przez okres ich „królowania”. Dla przypomnienia królem kurkowym A.D. 2020-21 został Brat Przemysław Fert, a  Rycerzami Bracia Piotr Rogacki i Ryszard Waligóra.
Po zakończeniu mszy św. dalsza część świętowania odbyła się na strzelnicy brackiej.  Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Bractw Kurkowych. Po powitaniu Prezes Bractwa Jan Lis  w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym rys historyczny powstania średzkiego Bractwa. Dowiedzieliśmy się, że pierwszy przywilej nadający prawo działalności Bractwu pochodził od króla Władysława IV z 15 czerwca 1637roku. Trwało to nieprzerwanie aż do wybuchu II wojny światowej. Zostało rozwiązane w 1950 roku na mocy dekretu ówczesnych władz. Zmiany ustrojowe w roku 1989 umożliwiły powrót do ponownego odrodzenia się Bractw. I tak w 2001 zrodziła się idea reaktywacji średzkiego Bractwa, które w tym roku obchodzi 20-to lecie odrodzenia.
Głos zabrali również zaproszeni goście z Panem Burmistrzem na czele, którzy w swoich wystąpieniach oprócz życzeń, gratulacji wyrazili uznanie jaką  rolę w życiu średzkiej społeczności pełni Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Warto zaznaczyć, że Pan Burmistrz i Starosta ufundowali okolicznościowe tarcze  z upominkami.


Kapelan Bractwa ks. kan. Janusz Śmigiel poświęcił figury św. Sebastiana oraz Brata Kurkowego, których fundatorem był Prezes Bractwa Jan Lis.
Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń  przyznanych przez Kapitułę Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, które wręczyli przedstawiciele władz Zjednoczenia obecni na uroczystości. Najwyższe odznaczenie
Order zasługi Krzyż Komandorski z Mieczami otrzymała matka chrzestna średzkiego Bractwa  Pani Bożena Wieczorek. Krzyże Komandorskie otrzymali Jan Lis, Ryszard Waligóra, Michał Wojciechowski i Ryszard Kurnatowski, Krzyż Oficerski Piotr Rogacki, Krzyże Rycerskie Przemysław Fert i Radosław Stefaniak. Wręczono również Krzyże Zjednoczenia za wieloletnią i wzorową służbę. Krzyże otrzymali: Józef Głożyński, Jan Lis, Ryszard Waligóra, Michał Wojciechowski, Ryszard Kurnatowski, Roman Mikołajczak, Kazimierz Sroczyński, Radosław Stefaniak, Zbigniew Strugarek, Andrzej Waligóra, Stanisław Wiśniewski, Franciszek Kamiński, Maciej Nawracała, Paweł Pajszczyk oraz Medale Zjednoczenia za zasługi dla rozwoju KBS RP, które otrzymali Witold Tłuchowski, Grzegorz Nowaczyk
Już po uroczystościach oficjalnych i wspólnym obiedzie rozpoczęto konkurencje strzeleckie. Była oczywiście ufundowana przez średzkie Bractwo tarcza VIP, do której strzelali zaproszeni goście. W tej konkurencji  zdecydowanie wygrali przedstawiciele  średzkiego rzemiosła zajmując pierwsze miejsce (Zenon Wojciechowski) oraz trzecie (Franciszek Wojtaszak). Drugie miejsce wystrzelał Przewodnicy Rady Miasta Paweł Wullert, Burmistrz uplasował się na miejscu czwartym. Zwycięzcy zostali obdarowani okolicznościowymi tarczami ozdobnymi.


Wyniki pozostałych konkurencji strzeleckich:           


Tarcza „Bracka
Jubileuszowa” fundator: Matka chrzestna Bractwa Pani Bożena Wieczorek.

 1. Michał Wojciechowski
 2. Przemysław Fert
 3. Witold Tłuchowski


Tarcza Charytatywna
fundator: Król Kurkowy A.D. 2020/21 Brat Przemysław Fert

 1. Michał Wojciechowski
 2. Roman Mikołajczak
 3. Tomasz Wiśniewski


Tarcza Pistoletowa
fundator: Burmistrz Miasta Środa Wlkp. Piotr Mieloch

 1. Pani Joanna Rogacka
 2. Przemysław Fert
 3. Witold Tłuchowski


Tarcza Zapadkowa
 fundator: Starosta Średzki Ernest Iwańczuk

 1. Piotr Rogacki
 2. Paweł Pajszczyk
 3. Witold Tłuchowski


Tarcza „Pań”
fundator: Brat Ryszard Kurnatowski

 1. Pani Danuta Kurnatowska
 2. Pani Joanna Rogacka
 3. Pani Monika Tłuchowska


Tarcza Punktowa
fundator: KBS Środa Wlkp.

 1. Michał Wojciechowski
 2. Witold Tłuchowski
 3. Tomasz Wiśniewski     


Tarcza Czarnoprochowa Św. Sebastiana
fundator: Prezes Bractwa Jan Lis

 1. Witold Tłuchowski
 2. Zbigniew Strugarek
 3. Przemysław Fert


Strzelanie do Kura
fundatorzy: Ryszard Kurnatowski i Paweł Pajszczyk, Józef Głożyński

 1. Joanna Wojciechowska
 2. Michał Wojciechowski
 3. Kazimierz Sroczyński

  Najlepsi zawodnicy w turnieju zostali nagrodzeni tarczami ozdobnymi i upominkami.
  Całość imprezy zakończył raut bracki.