Turniej Żniwny – 18.09.2021 r. Brat Zbigniew Strugarek Królem Żniwnym A.D. 2021 !

W minioną sobotę średzcy Bracia Kurkowi po raz czwarty w tym roku przystąpili do strzeleckiej rywalizacji. Na strzelnicy brackiej odbył się bowiem Królewski Turniej Żniwny.


Tradycyjnie strzelanie rozpoczęło się zbiórką Braci biorących udział w zawodach. Po przedstawieniu tarcz, o które walczyć będą Bracia oraz goście, przypomnieniu zasad bezpiecznego strzelania i wylosowaniu kolejności strzelania do tarczy żniwnej, przystąpiono do rywalizacji.


Najważniejsze strzelanie tego dnia o tytuł Króla Żniwnego rozpoczęło się o godzinie 16:00. Każdy z Braci Kurkowych oddał po jednym strzale do królewskiej tarczy, której fundatorem był Brat Stanisław Wiśniewski, ustępujący Król Żniwny. Zwycięzcą został Zbigniew Strugarek zostając Królem Żniwnym, drugie miejsce wystrzelał Ryszard Kurnatowski  – I Rycerz, trzecie miejsce zajął Witold Tłuchowski
II Rycerz.


Brat Roman Mikołajczak ufundował tarczę zapadkową, którą zdobył Zbigniew Strugarek wyprzedzając Michała Wojciechowskiego i Ryszarda Waligórę. W strzelaniu z pistoletu pierwsze miejsce zajął Brat Witold Tłuchowski, wyprzedzając Braci Pawła Pajszczyka i Romana Mikołajczaka. Fundatorem tej tarczy był Brat Kazimierz Sroczyński.


Brat Ryszard Kurnatowski
fundator i autor Tarczy Pań wręczył ją Marii Pieszak. Drugie miejsce zajęła Małgorzata Kurka, trzecie Monika Wiśniewska. Obie panie otrzymały również okolicznościowe tarcze autorstwa fundatora.


Do zdobycia była także Tarcza Charytatywna, której fundatorem był Król Kurkowy A.D. 2021
Brat Przemysław Fert. W tej konkurencji najlepszym strzelcem został Witold Tłuchowski, wyprzedzając Braci Michała Wojciechowskiego i Ryszarda Waligórę. Pod nieobecność Brata Ferta tarcze i nagrody wręczała jego małżonka Anna.


Tarcza Punktowa, którą ufundowało Kurkowe Bractwo Strzeleckie zdobył Brat Michał Wojciechowski, wyprzedzając Brata Witolda Tłuchowskiego i Daniela Hęsia.


Ostatnim akcentem turnieju jest  jak zawsze strzelanie do kura. Polega ono na strzelaniu do listwy, na której umocowany jest drewniany kur. Strzelać można tylko w wyznaczone miejsce na listwie. Konkurencja trwa do momentu złamania się listwy i upadku kura. W sobotę  mimo oddania 180 strzałów nie udało się kura zestrzelić, gdyż zapadające ciemności uniemożliwiły dalsze strzelanie. W związku z powyższym konkurencja ta zostanie dokończona na kolejnym turnieju.


Koronacja Króla Żniwnego, I i II Rycerza, wręczanie tarcz, nagród i dyplomów było ostatnim akcentem części  sportowej turnieju.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnym rautem brackim, na który Braci oraz gości zaprosił nowy Żniwny Król.