Jesienny Turniej Strzelecki

W ubiegłą sobotę na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbył  się przedostatni w tym roku turniej strzelecki. O godzinie 12.00, po oficjalnym otwarciu przez prezesa Bractwa Jana Lisa i przedstawieniu konkurencji, oraz przypomnieniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas strzelania przez strzelmistrza Bractwa Michała Wojciechowskiego rozpoczęło się współzawodnictwo.


Kurkowe Bractwo Strzeleckie ufundowało Tarczę Bracką, którą zdobył Brat Michał Wojciechowski. Drugie miejsce w tej konkurencji zajął Brat Roman Mikołajczak, trzecie Brat Stanisław Wiśniewski. Do tej tarczy strzelać mogą tylko Bracia Kurkowi ze średzkiego Bractwa. Tarcze Charytatywną, którą ufundował Król Kurkowy A.D. 2021 Brat Przemysław Fert, wystrzelał Brat Stanisław Wiśniewski, wyprzedzając Braci Michała Wiśniewskiego i Romana Mikołajczaka. Tarczę Pistoletową ufundowaną przez Brata  Franciszka Kamińskiego odebrał z rąk fundatora Brat Grzegorz Nowaczyk, który wyprzedził Daniela Hęsia i Brata Zbigniewa Strugarka.

W strzelaniu do Tarczy Zapadkowej, którą ufundowało Bractwo, kolejność była następująca : Brat Paweł Pajszczyk miejsce pierwsze, Daniel Hęś miejsce drugie, Brat Zbigniew Strugarek miejsce trzecie. Brat Ryszard Kurnatowski, który maluje wszystkie tarcze na średzkie Turnieje, tradycyjnie funduje tarcze dla pań. Tym razem wręczył je paniom Annie Pajszczyk, Joannie Janickiej i Małgorzacie Kurka, które zajęły odpowiednio kolejne miejsca. W strzelaniu do Tarczy Punktowej pierwsze miejsce zajął Brat Roman Mikołajczak, który wyprzedził Brata Michała Wojciechowskiego i Daniela Hęsia. Tą tarcze fundowało również średzkie Bractwo.


Każdy turniej kończy strzelanie do kura. Nagrody w tej konkurencji fundują Bracia Ryszard Kurnatowski i Paweł Pajszczyk. Tym razem kura strącił Brat Jan Lis, miejsce drugie przypadło w udziale Bratu Stanisławowi Wiśniewskiemu, Brat Franciszek Kamiński zajął miejsce trzecie.
Turniej, który przebiegał w serdecznej atmosferze zakończył raut bracki, na którym dzielono się wrażeniami z odbytego strzelania. Kolejny, ostatni już w tym roku turniej strzelecki odbędzie się w sobotę 20 listopada br.