Turniej Żniwny

W minioną sobotę na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbył się piąty w tym roku Turniej Strzelecki średzkich Braci Turniej Żniwny. Strzelanie rozpoczęło się o godzinie 12.00. Tym razem strzelano do siedmiu tarcz. Kulminacyjnym punktem zawodów było strzelanie o tytuł Króla Żniwnego. Przypomnijmy, że wszyscy Bracia zobowiązani są do udziału w strzelaniu o tytuł Króla Kurkowego i Króla Żniwnego.


Punktualnie o godzinie 16.00 przerwane zostały inne konkurencje, żeby rozegrać  tą najważniejszą : strzelanie o tytuł Króla Żniwnego. Kolejność strzelania została ustalona w drodze losowania, tradycyjnie ostatni strzelał ubiegłoroczny Król Żniwny. Po zakończeniu konkurencji okazało się, że najlepszy wynik osiągnął  Brat Michał Wojciechowski, który tym samym został tegorocznym Królem Żniwnym. Miejsce drugie wystrzelał Prezes Bractwa Jan Lis i został I Rycerzem Żniwnym, trzecie –  Brat Franciszek Kamiński II Rycerz Żniwny.


Do godziny 18.00 trwało strzelanie, po czym ogłoszono wyniki i wręczone zostały tarcze, nagrody i dyplomy zwycięzcom poszczególnych konkurencji. Ubiegłoroczny Król Żniwny Zbigniew Strugarek, wręczył nagrody nowemu Królowi , I i II Rycerzowi.


W pozostałych konkurencjach najlepiej strzelali: do Tarczy Pistoletowej, którą ufundował Brat Kazimierz Sroczyński, Bracia Witold Tłuchowski, Roman Mikołajczak i Grzegorz Nowaczyk  odpowiednio I, II, i III miejsce. Tarczę Charytatywną z okazji 100 – lecia istnienia rodzinnej stolarni ufundował Brat Paweł Pajszczyk, który po dziadku i ojcu prowadzi rodzinną firmę. Pierwsze miejsce zajął Brat Witold Tłuchowski, drugie Brat Stanisław Wiśniewski, trzecie Brat Maciej Nawracała. Brat Ryszard Kurnatowski wręczał nagrody swojego autorstwa  najlepiej strzelającym paniom.  Anna Pajszczyk, Bożena Doroszewska i Joanna Kozak, to zdobywczynie I, II, i III miejsca. Urodzinową Tarczę Zapadkową ufundował Brat Franciszek Kamiński. Zdobył ją Brat Roman Mikołajczak, który wyprzedził Brata  Michała Wojciechowskiego i Joannę Wojciechowską. Witold Tłuchowski, Paweł Pajszczyk i Michał Wojciechowski to pierwsza trójka w strzelaniu do Tarczy Punktowej, którą ufundowało średzkie Bractwo.  Daniel Hęś, Joanna Wojciechowska i Ryszard Kurnatowski to najlepsi strzelcy w konkurencji Strzelana do Kura, która kończy każdy turniej. Nagrody w tej konkurencji fundują Bracia Ryszard Kurnatowski i Paweł Pajszczyk.


Raut Bracki to ostatni akcent każdego turnieju.