Wiwat Król !

Wiele się działo w ubiegłą sobotę na strzelnicy Średzkiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Odbył się trzeci w tym roku Turniej Strzelecki Zielonoświątkowy, zwany Królewskim. Podczas tego Turnieju wyłoniony został nowy Król Kurkowy, oraz pierwszy i drugi Rycerz.
O godzinie 11.00 na uroczystej zbiórce, na której obecni byli burmistrz Piotr Mieloch, starosta średzki Ernest Iwańczuk, radna miejska Anna Jakubowska i przyjaciel Bractwa Wojciech Ziętkowski. Zebrani Bracia podziękowali Przemysławowi Fertowi za całoroczne królowanie.  Życzenia królowi złożyli również zaproszeni goście. Z kolei Brat Fert podziękował Zarządowi za współpracę i wręczył wszystkim okolicznościowe upominki. Po części oficjalnej wszyscy obecni udali się na królewskie śniadanie, po którym rozpoczęto strzelanie w siedmiu konkurencjach.


Strzelanie trwało do późnych godzin popołudniowych, lecz najważniejsza konkurencja
strzelanie do Tarczy Królewskiej rozpoczęło się o godzinie 16.00. Podczas tego strzelania ze względów bezpieczeństwa przerywa się wszystkie pozostałe. Rano każdy Brat wylosował kołek z numerem. Po oddanym strzale komisja sędziowska odszukuje na tarczy otwór po pocisku i zabija go tym kołkiem i strzela następny zawodnik. Najcelniej strzelali Bracia Roman Mikołajczak, który będzie przez najbliższy rok Królem Kurkowym, Daniel Hęś zajmując drugie miejsce i został I Rycerzem, trzeci Zbigniew Nowak został II Rycerzem.


Po zakończeniu strzelania wręczone zostały insygnia królewskie i rycerskie. Zwycięzcy otrzymali srebrne  łańcuchy i medale, a Król Kurkowy królewską szablę i tarcze królewską, którą funduje ustępujący Król.


Oto wyniki w pozostałych konkurencjach: Tarczę Charytatywną, którą ufundował Zbigniew Strugarek, z rąk fundatora odebrał Michał Wojciechowski. Miejsce drugie zajął Witold Tłuchowski, trzecie Tomasz Wiśniewski. Roman Mikołajczak, Witold Tłuchowski i Przemysław Fert, to najlepsi strzelcy w konkurencji strzelania z pistoletu. Nagrody zwycięzcom wręczył fundator Brat Zbigniew Nowak. Burmistrz Środy Wielkopolskiej ufundował Tarczę Zapadkową. Kolejność w tej konkurencji była następująca: Marcin Gendera I miejsce, Marek Mądry miejsce drugie, Joanna Wojciechowska miejsce trzecie. Średzkie Bractwo ufundowało nagrody w strzelaniu do Tarczy Punktowej. Bracia Tomasz Wiśniewski, Paweł Pajszczyk Zbigniew Strugarek to pierwsza trójka w tej konkurencji. Brat Ryszard Kurnatowski wręczył tarcze najlepiej strzelającym paniom. Wiesława Strugarek zajęła miejsce pierwsze, Joanna Gendera drugie, Anna Pajszczyk trzecie. Kończące turniej strzelanie Do Kura wygrał Paweł Pajszczyk, drugie miejsce przypadło w udziale Andrzejowi Waligórze, trzeci był Michał Wojciechowski.