Aktualności - Kurkowe Bractwo Strzeleckie - Sroda Wielkopolska

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności

Turniej 3-cio Majowy 28.05.2022

 Turniej odbył się w ubiegłą sobotę na strzelnicy brackiej w Środzie Wlkp. Zanim średzcy Bracia urkowi przystąpili do strzelania, gościli w swoich progach uczestników Rajdu Pojazdów Zabytkowych, którego organizatorami byli Magdalena i Grzegorz Paczkowscy. Na strzelnicy reprezentanci ponad 60 załóg biorących udział w rajdzie, wzieli udział w strzelaniu zorganizowanym specjalnie dla tych załóg przez Bractwo Kurkowe. Wyniki strzelania były liczone do końcowej kwalifikacji rajdu. W organizacji tego przedsięwzięcia uczestniczyli średzcy Etyliniarze, którzy na swych maszynach w licznej grupie dotarli na strzelnicę i pomagali w sprawnym przeprowadzeniu tej konkurencji.
Kiedy ostatnie zabytkowe maszyny opuściły teren strzelnicy, rozpoczął się Bracki Turniej. Termin strzelania zbiegł się ze Średzkimi Sejmikami Kultury i oprócz tradycyjnie rozgrywanych konkurencji, odbyło się strzelanie przedstawicieli miast partnerskich Środy Wielkopolskiej o puchar Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska. Strzelali samorządowcy z niemieckiego miasta Hennigsdorf i z Sandomierza. Strzelano z pistoletu i karabinu, a najlepsze wyniki łącznie w obu konkurencjach uzyskali: Thomas Gunther Burmistrz Hennigsdorfu, który wyprzedził swoja koleżankę Birgit Torno-Wendlond, miejsce trzecie wystrzelał Wiceprzewodniczący Rady Miasta Piotr Chojnacki z Sandomierza. Okazałe puchary i tarcze autorstwa Brata Ryszarda Kurnatowskiego wręczył zwycięzcom Burmistrz Piotr Mieloch.
 Wyniki strzelań do poszczególnych Tarcz Brackich są następujące : Tarcze Charytatywną ufundowaną przez Króla Kurkowego A.D. 2021 Brata Przemysława Ferta zdobył Tomasz Wiśniewski, drugie miejsce zajął Brat Michał Wojciechowski, trzecie Daniel Hęś. Brat Stanisław Wiśniewski ufundował Tarcze Zapadkową
imieninową. Zdobył ją Daniel Hęś, który wyprzedził Brata Zbigniewa Nowaka i Joannę Wojciechowską. Tarcza Pistoletowa trafiła do Wiesława Mendyki, który pokonał w tej konkurencji Brata Romana Mikołajczaka i Brata Grzegorza Nowaczyka. Tą tarczę ufundował Brat Józef Głożyński. Kolejną Tarczę - Bracką ufundował Brat Marcin Gendera. Wręczył ją Bratu Pawłowi Pajszczykowi, miejsce drugie i trzecie zajęli Bracia Maciej Nawracała i Witold Tłuchowski. Brat Ryszard Kurnatowski autor wszystkich tarcz, które wręczane są na brackich turniejach w Środzie Wlkp., funduje tarcze dla pań. W sobotę najlepiej strzelały Katarzyna Jerzewska, która wyprzedziła  Joannę Wojciechowską i Bożenę Doroszewską. Kurkowe Bractwo Strzeleckie tym razem ufundowało Tarcze Punktową, którą zdobył Tomasz Wiśniewski. Miejsce drugie wystrzelał Wiesław Mendyka, trzecie Daniel Hęś. Jak zawsze każdy Turniej kończy strzelanie do kura. W sobotę Kura zestrzelił Brat Andrzej Waligóra, który wyprzedził Braci Franciszka Kamińskiego i Zbigniewa Nowaka. Zwycięzcom nagrody wręczył ich fundator Brat Ryszard Kurnatowski.
 Rautem brackim, w którym gościła delegacja miasta Hennigsdorf, zakończył się drugi w tym roku Turniej Strzelecki Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.


WIOSENNY TURNIEJ STRZELECKI 2022r.

  
  W sobotę na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbył się pierwszy w tym roku Turniej Strzelecki. Bracia Kurkowi oraz zaproszeni goście rywalizowali w siedmiu konkurencjach. W strzelaniu do Tarczy Zapadkowej Imieninowej, której fundatorem był Brat Michał Wojciechowski, najlepiej strzelał fundator, który wyprzedził Braci Radosława Stefaniaka II miejsce i Zbigniewa Strugarka miejsce III. Brat Ryszard Waligóra ufundował Tarczę Bracką. W tej rywalizacji zwyciężył Brat Witold Tłuchowski, drugie miejsce zajął Brat Stanisław Wiśniewski, trzecie Brat Michał Wojciechowski. Panie strzelają do Tarczy fundowanej tradycyjnie przez Brata Ryszarda Kurnatowskiego. Pierwsze miejsce zajęła Joanna Wojciechowska, drugie Małgorzata Kurka, trzecie Wiesława Strugarek. Król Kurkowy Brat Przemysław Fert jest fundatorem Tarczy Charytatywnej, którą wystrzelał Brat Michał Wojciechowski, wyprzedzając Braci Witolda Tłuchowskiego i Ryszarda Waligórę. W strzelaniu z pistoletu najlepszy wynik uzyskał Brat Witold Tłuchowski, drugie miejsce zajął Brat Paweł Pajszczyk, trzecie Brat Roman Mikołajczak. Tarcze i nagrody w tej konkurencji wręczył jej fundator Brat Grzegorz Nowaczyk. Kurkowe Bractwo Strzeleckie ufundowało Tarczę Punktową, którą odebrał Brat Witold Tłuchowski. Drugi wynik uzyskał Brat Paweł Pajszczyk, trzeci Brat Michał Wojciechowski.
 Każdy Turniej kończy strzelanie do kura. Tym razem kura ustrzelił Prezes Brat Jan Lis, drugi był Brat Paweł Pajszczyk, trzeci Brat Przemysław Fert. Nagrody wręczył ich fundator Brat Ryszard Kurnatowski.
 Imieninowy raut bracki, na który zaprosił obecnych Brat Michał Wojciechowski zakończył sobotnie spotkanie.


Niepodległościowy Turniej Strzelecki - 20.11.2021r.

W minioną sobotę na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Środzie Wlkp. odbył się ostatni w tym roku turniej strzelecki - Niepodległościowy. Żeby zdążyć przed szybko zapadającym zmierzchem, turniej rozpoczął się o godzinie 11.00. Po krótkim przypomnieniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy rozpoczęły się zawody.
Rozegrano 7 konkurencji. Główne trofeum
Tarczę Niepodległościową, którą ufundował Brat Andrzej Waligóra zdobył Brat Witold Tłuchowski, który wyprzedził Braci Przemysława Ferta II miejsce i Romana Mikołajczaka miejsce III. Jolanta Dopierała, żona zmarłego w tym roku Brata Dionizego Dopierały, ufundowała tarcze zapadkową. Ponownie w tej konkurencji najlepszy wynik uzyskał Brat Witold Tłuchowski, miejsce drugie zajął Marcin Gendera, trzeci wynik uzyskał Daniel Hęś. Swoją bardzo dobrą dyspozycję strzelecką potwierdził Brat Witold Tłuchowski wygrywając strzelanie do tarczy punktowej. Miejsce drugie przypadło w udziale Bratu Romanowi Mikołajczakowi, Brat Zbigniew Strugarek zajął miejsce trzecie. Bracia Paweł Pajszczyk, Przemysław Fert i Roman Mikołajczak to kolejno najlepsi strzelcy w strzelaniu z pistoletu. Brat Ryszard Kurnatowski wręczył tarcze swojego autorstwa strzelającym paniom. Miejsce pierwsze zajęła Anna Pajszczyk, która trafiając w sam środek tarczy wyprzedziła Małgorzatę Kurkę i Bożenę Doroszewską. Król Kurkowy na każdym turnieju funduje tarcze charytatywne. Brat Przemysław Fert, który jest obecnym Królem Kurkowym, wręczył ją Bratu Ryszardowi Waligórze, który zajął pierwsze miejsce w tej konkurencji. Miejsce drugie i trzecie zajęli kolejno Bracia Przemysław Fert i Franciszek Kamiński. Przy zapadającym zmierzchu i sztucznym oświetleniu odbyło się strzelanie do kura. Zwycięzcą w tej konkurencji został Brat Andrzej Waligóra, miejsce drugie zajął Brat Przemysław Fert, trzecie Brat Franciszek Kamiński.
Raut bracki, którego sponsorem był fundator Tarczy Niepodległościowej Brat Andrzej
Waligóra, zakończył tegoroczną strzelecką rywalizację.


Jesienny Turniej Strzelecki - 23.10.2021r.


W ubiegłą sobotę na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbył  się przedostatni w tym roku turniej strzelecki. O godzinie 12.00, po oficjalnym otwarciu przez prezesa Bractwa Jana Lisa i przedstawieniu konkurencji, oraz przypomnieniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas strzelania przez strzelmistrza Bractwa Michała Wojciechowskiego rozpoczęło się współzawodnictwo.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie ufundowało Tarczę Bracką, którą zdobył Brat Michał Wojciechowski. Drugie miejsce w tej konkurencji zajął Brat Roman Mikołajczak, trzecie Brat Stanisław Wiśniewski. Do tej tarczy strzelać mogą tylko Bracia Kurkowi ze średzkiego Bractwa. Tarcze Charytatywną, którą ufundował Król Kurkowy A.D. 2021 Brat Przemysław Fert, wystrzelał Brat Stanisław Wiśniewski, wyprzedzając Braci Michała Wiśniewskiego i Romana Mikołajczaka. Tarczę Pistoletową ufundowaną przez Brata  Franciszka Kamińskiego odebrał z rąk fundatora Brat Grzegorz Nowaczyk, który wyprzedził Daniela Hęsia i Brata Zbigniewa Strugarka. W strzelaniu do Tarczy Zapadkowej, którą ufundowało Bractwo, kolejność była następująca : Brat Paweł Pajszczyk
miejsce pierwsze, Daniel Hęś miejsce drugie, Brat Zbigniew Strugarek miejsce trzecie. Brat Ryszard Kurnatowski, który maluje wszystkie tarcze na średzkie Turnieje, tradycyjnie funduje tarcze dla pań. Tym razem wręczył je paniom Annie Pajszczyk, Joannie Janickiej i Małgorzacie Kurka, które zajęły odpowiednio kolejne miejsca. W strzelaniu do Tarczy Punktowej pierwsze miejsce zajął Brat Roman Mikołajczak, który wyprzedził Brata Michała Wojciechowskiego i Daniela Hęsia. Tą tarcze fundowało również średzkie Bractwo.
Każdy turniej kończy strzelanie do kura. Nagrody w tej konkurencji fundują Bracia Ryszard Kurnatowski i Paweł Pajszczyk. Tym razem kura strącił Brat Jan Lis, miejsce drugie przypadło w udziale Bratu Stanisławowi Wiśniewskiemu, Brat Franciszek Kamiński zajął miejsce trzecie.
Turniej, który przebiegał w serdecznej atmosferze zakończył raut bracki, na którym dzielono się wrażeniami z odbytego strzelania. Kolejny, ostatni już w tym roku turniej strzelecki odbędzie się w sobotę 20 listopada br.


Turniej Żniwny - 18.09.2021r.
Brat Zbigniew Strugarek Królem Żniwnym A.D. 2021 !


W minioną sobotę średzcy Bracia Kurkowi po raz czwarty w tym roku przystąpili do strzeleckiej rywalizacji. Na strzelnicy brackiej odbył się bowiem Królewski Turniej Żniwny.
 Tradycyjnie strzelanie rozpoczęło się zbiórką Braci biorących udział w zawodach. Po przedstawieniu tarcz, o które walczyć będą Bracia oraz goście, przypomnieniu zasad bezpiecznego strzelania i wylosowaniu kolejności strzelania do tarczy żniwnej, przystąpiono do rywalizacji.
Najważniejsze strzelanie tego dnia o tytuł Króla Żniwnego rozpoczęło się o godzinie 16:00. Każdy z Braci Kurkowych oddał po jednym strzale do królewskiej tarczy, której fundatorem był Brat Stanisław Wiśniewski, ustępujący Król Żniwny. Zwycięzcą został Zbigniew Strugarek zostając Królem Żniwnym, drugie miejsce wystrzelał Ryszard Kurnatowski  - I Rycerz, trzecie miejsce zajął Witold Tłuchowski
II Rycerz.
Brat Roman Mikołajczak ufundował tarczę zapadkową, którą zdobył Zbigniew Strugarek wyprzedzając Michała Wojciechowskiego i Ryszarda Waligórę. W strzelaniu z pistoletu pierwsze miejsce zajął Brat Witold Tłuchowski, wyprzedzając Braci Pawła Pajszczyka i Romana Mikołajczaka. Fundatorem tej tarczy był Brat Kazimierz Sroczyński.
Brat Ryszard Kurnatowski
fundator i autor Tarczy Pań wręczył ją Marii Pieszak. Drugie miejsce zajęła Małgorzata Kurka, trzecie Monika Wiśniewska. Obie panie otrzymały również okolicznościowe tarcze autorstwa fundatora.
Do zdobycia była także Tarcza Charytatywna, której fundatorem był Król Kurkowy A.D. 2021
Brat Przemysław Fert. W tej konkurencji najlepszym strzelcem został Witold Tłuchowski, wyprzedzając Braci Michała Wojciechowskiego i Ryszarda Waligórę. Pod nieobecność Brata Ferta tarcze i nagrody wręczała jego małżonka Anna.
Tarcza Punktowa, którą ufundowało Kurkowe Bractwo Strzeleckie zdobył Brat Michał Wojciechowski, wyprzedzając Brata Witolda Tłuchowskiego i Daniela Hęsia.
Ostatnim akcentem turnieju jest  jak zawsze strzelanie do kura. Polega ono na strzelaniu do listwy, na której umocowany jest drewniany kur. Strzelać można tylko w wyznaczone miejsce na listwie. Konkurencja trwa do momentu złamania się listwy i upadku kura. W sobotę  mimo oddania 180 strzałów nie udało się kura zestrzelić, gdyż zapadające ciemności uniemożliwiły dalsze strzelanie. W związku z powyższym konkurencja ta zostanie dokończona na kolejnym turnieju.
Koronacja Króla Żniwnego, I i II Rycerza, wręczanie tarcz, nagród i dyplomów było ostatnim akcentem części  sportowej turnieju.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnym rautem brackim, na który Braci oraz gości zaprosił nowy Żniwny Król.

Informacja z uroczystości 20-lecia reaktywacji KBS Środa Wlkp oraz intronizacji Króla Kurkowego A.D. 2020-21 odbytego 22 sierpnia 2021

W niedzielę 22 sierpnia br. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Środzie Wlkp. obchodziło 20-lecie reaktywacji połączone z intronizacją Króla Kurkowego A.D. 2020-21 oraz jego dwóch Rycerzy.
Niedzielna uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną przez ks. kan. Janusza Śmigla - kapelana Średzkich Braci i ks. dr Marka Głowińskiego w intencji Braci Kurkowych i ich rodzin oraz zmarłych Braci. W mszy uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych z Panem Burmistrzem oraz Przewodniczącym Rady Miasta, delegacja średzkich rzemieślników, sekretarz i Marszałek Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, delegacje ościennych Bractw oraz mieszkańcy Środy Wlkp.
Po kazaniu kapelan poświęcił insygnia królewskie i dokonał aktu intronizacji poprzez zawieszenia na piersi Króla Kurkowego łańcucha królewskiego. Na piersiach Rycerzy zostały nałożone łańcuchy rycerskie. Złożył im gratulacje i życzenia godnego sprawowania władzy przez okres ich „królowania”. Dla przypomnienia królem kurkowym A.D. 2020-21 został Brat Przemysław Fert, a  Rycerzami Bracia Piotr Rogacki i Ryszard Waligóra.
Po zakończeniu mszy św. dalsza część świętowania odbyła się na strzelnicy brackiej.  Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Bractw Kurkowych. Po powitaniu Prezes Bractwa Jan Lis  w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym rys historyczny powstania średzkiego Bractwa. Dowiedzieliśmy się, że pierwszy przywilej nadający prawo działalności Bractwu pochodził od króla Władysława IV z 15 czerwca 1637roku. Trwało to nieprzerwanie aż do wybuchu II wojny światowej. Zostało rozwiązane w 1950 roku na mocy dekretu ówczesnych władz. Zmiany ustrojowe w roku 1989 umożliwiły powrót do ponownego odrodzenia się Bractw. I tak w 2001 zrodziła się idea reaktywacji średzkiego Bractwa, które w tym roku obchodzi 20-to lecie odrodzenia.
Głos zabrali również zaproszeni goście z Panem Burmistrzem na czele, którzy w swoich wystąpieniach oprócz życzeń, gratulacji wyrazili uznanie jaką  rolę w życiu średzkiej społeczności pełni Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Warto zaznaczyć, że Pan Burmistrz i Starosta ufundowali okolicznościowe tarcze  z upominkami.
Kapelan Bractwa ks. kan. Janusz Śmigiel poświęcił figury św. Sebastiana oraz Brata Kurkowego, których fundatorem był Prezes Bractwa Jan Lis.
Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń  przyznanych przez Kapitułę Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, które wręczyli przedstawiciele władz Zjednoczenia obecni na uroczystości. Najwyższe odznaczenie
Order zasługi Krzyż Komandorski z Mieczami otrzymała matka chrzestna średzkiego Bractwa  Pani Bożena Wieczorek. Krzyże Komandorskie otrzymali Jan Lis, Ryszard Waligóra, Michał Wojciechowski i Ryszard Kurnatowski, Krzyż Oficerski Piotr Rogacki, Krzyże Rycerskie Przemysław Fert i Radosław Stefaniak. Wręczono również Krzyże Zjednoczenia za wieloletnią i wzorową służbę. Krzyże otrzymali: Józef Głożyński, Jan Lis, Ryszard Waligóra, Michał Wojciechowski, Ryszard Kurnatowski, Roman Mikołajczak, Kazimierz Sroczyński, Radosław Stefaniak, Zbigniew Strugarek, Andrzej Waligóra, Stanisław Wiśniewski, Franciszek Kamiński, Maciej Nawracała, Paweł Pajszczyk oraz Medale Zjednoczenia za zasługi dla rozwoju KBS RP, które otrzymali Witold Tłuchowski, Grzegorz Nowaczyk
Już po uroczystościach oficjalnych i wspólnym obiedzie rozpoczęto konkurencje strzeleckie. Była oczywiście ufundowana przez średzkie Bractwo tarcza VIP, do której strzelali zaproszeni goście. W tej konkurencji  zdecydowanie wygrali przedstawiciele  średzkiego rzemiosła zajmując pierwsze miejsce (Zenon Wojciechowski) oraz trzecie (Franciszek Wojtaszak). Drugie miejsce wystrzelał Przewodnicy Rady Miasta Paweł Wullert, Burmistrz uplasował się na miejscu czwartym. Zwycięzcy zostali obdarowani okolicznościowymi tarczami ozdobnymi.
Wyniki pozostałych konkurencji strzeleckich:                                                                        
Tarcza „Bracka
Jubileuszowa" fundator: Matka chrzestna Bractwa Pani Bożena Wieczorek.
1.  Michał Wojciechowski, 2. Przemysław Fert, 3. Witold Tłuchowski
Tarcza Charytatywna
fundator: Król Kurkowy A.D. 2020/21 Brat Przemysław Fert
1. Michał Wojciechowski, 2.Roman Mikołajczak, 3. Tomasz Wiśniewski
Tarcza Pistoletowa
fundator: Burmistrz Miasta Środa Wlkp. Piotr Mieloch
1. Pani Joanna Rogacka, 2. Przemysław Fert, 3. Witold Tłuchowski
Tarcza Zapadkowa
 fundator: Starosta Średzki Ernest Iwańczuk
1. Piotr Rogacki, 2. Paweł Pajszczyk, 3. Witold Tłuchowski
Tarcza „Pań”
fundator: Brat Ryszard Kurnatowski
1. Pani Danuta Kurnatowska, 2. Pani Joanna Rogacka, 3. Pani Monika Tłuchowska
Tarcza Punktowa
fundator: KBS Środa Wlkp.
1. Michał Wojciechowski, 2. Witold Tłuchowski, 3. Tomasz Wiśniewski                                  
Tarcza Czarnoprochowa Św. Sebastiana
fundator: Prezes Bractwa Jan Lis
1.Witold Tłuchowski, 2. Zbigniew Strugarek, 3. Przemysław Fert
Strzelanie do Kura
fundatorzy: Ryszard Kurnatowski i Paweł Pajszczyk, Józef Głożyński
1.Joanna Wojciechowska, 2. Michał Wojciechowski, 3. Kazimierz Sroczyński

Najlepsi zawodnicy w turnieju zostali nagrodzeni tarczami ozdobnymi i upominkami.
Całość imprezy zakończył raut bracki.

Informacja z odbytego w dniu 26 czerwca 2021r. Turnieju Zielonoświątkowego
Turniej Zielonoświątkowy to turniej, na którym co roku strzelano o tytuł Króla Kurkowego na dany rok. W tym jednak roku odstąpiono od tej tradycji. W roku ubiegłym ze względu na pandemię odbył się tylko jeden turniej, na którym wyłoniono Króla i Rycerzy.Na wniosek Zarządu Bractwa zgromadzeni na sobotnim turnieju Bracia Kurkowi poprzez aklamację zaakceptowali propozycję  przedłużającą kadencję panowania Króla i Rycerzy na kolejny 2021 rok aby mogli wykazać się działalnością wynikającą ze statutu Bractwa. Dla przypomnienia podam, że królem Kurkowym na czas 2020/21 jest Brat Przemysław Fert, a Rycerzami są Bracia Piotr Rogacki i Ryszard Waligóra.

Na sobotnim turnieju rozegrano 7 konkurencji strzeleckich.                                           
Wyniki :                                                                                                                                
Tarcza „Bracka
Imieninowa" fundator: Prezes  Jan Lis z małżonką Danutą.
1.  Michał Wojciechowski, 2. Przemysław Fert, 3. Roman Mikołajczak
Tarcza Charytatywna
fundator: Król Kurkowy A.D. 2020/21 Brat Przemysław Fert
1. Ryszard Waligóra, 2. Tomasz Wiśniewski , 3. Michał Wojciechowski
Tarcza Pistoletowa
Imieninowa fundator: Brat Stanisław Wiśniewski
1. Pani Joanna Rogacka, 2. Przemysław Fert, 3. Roman Mikołajczak
Tarcza Zapadkowa
 fundator: KBS Środa Wlkp.
1. Michał Wojciechowski, 2. Zbigniew Strugarek, 3. Witold Tłuchowski
Tarcza „Pań”
fundator: Brat Ryszard Kurnatowski
1. Pani Joanna Wojciechowska, 2.Pani Małgorzata Kurka, 3. Pani Wiesława Strugarek
Tarcza Punktowa
fundator: KBS Środa Wlkp
1. Tomasz Wiśniewski, 2. Witold Tłuchowski, 3. Michał Wojciechowski
Strzelanie do Kura
fundatorzy Bracia Ryszard Kurnatowski i Paweł Pajszczyk.  
Jak pisałem 2 tygodnie temu, na Turnieju Wiosennym kur został zestrzelony  za 116 strzałem. Tym razem dzięki mobilizacji strzelających kur „padł” już po 18 strzale.  Szczęśliwym strzelcem został ponownie Jan Lis, drugie miejsce zajął Andrzej Waligóra, trzecie Grzegorz Nowaczyk.

Najlepsi zawodnicy w turnieju zostali nagrodzeni tarczami ozdobnymi i upominkami Złożono także życzenia imieninowe fundatorom tarcz. Całość imprezy zakończył raut bracki.


Informacja z odbytego w dniu 12 czerwca 2021 r. Turnieju Wiosennego
Dzięki zluzowaniu obostrzeń covid-owych  możliwe było zorganizowanie  pierwszego od lipca ubiegłego roku Turnieju strzeleckiego na naszej strzelnicy, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych obowiązujących jeszcze środków ostrożności. Na początku uczczono minutą ciszy pamięć tych Braci, których zabrała pandemia. Turniej otworzył Prezes naszego Bractwa Jan Lis, który powitał uczestników Turnieju oraz przedstawił  informację z prac Zarządu za ostatni okres oraz nakreślił plan pracy na najbliższe miesiące.
Na sobotnim Turnieju Wiosennym - rozegrano ogółem 7 konkurencji strzeleckich.
Wyniki:
Tarcza „ Bracka
urodzinowa" fundator:  Brat Józef Głożyński.
1.  Michał Wojciechowski, 2. Piotr Rogacki, 3. Przemysław Fert
Tarcza Charytatywna
fundator: Król kurkowy A.D. 2020/21 Brat Przemysław Fert
1. Michał Wojciechowski, 2. Piotr Rogacki, 3. Radosław Stefaniak
Tarcza Pistoletowa
fundator :  KBS Środa Wlkp
1. Pani Joanna Rogacka, 2. Paweł Pajszczyk, 3. Roman Mikołajczak
Tarcza Zapadkowa
Imieninowa fundator:  Brat Zbigniew Strugarek
1. Roman Mikołajczak, 2. Michał Wojciechowski, 3. Piotr Rogacki
Tarcza „Pań”
fundator: Michał Wojciechowski
1. Pani Wiesława Strugarek, 2. Pani Joanna Rogacka, 3 Pani Maria Pieszak
Tarcza Punktowa
fundator: KBS Środa Wlkp
1. Tomasz Wiśniewski, 2. Roman Mikołajczak, 3. Michał Wojciechowski
Strzelanie do Kura
fundatorzy: Bracia Ryszard Kurnatowski i Paweł Pajszczyk    Konkurencja kończąca każdy turniej. Polega ona na zestrzeleniu  drewnianego „Kura” zamontowanego na drzewcu.  Został on zestrzelony za 116 strzałem.   Szczęśliwym strzelcem został Jan Lis,  drugie miejsce: Ryszard Waligóra, trzecie: Roman Mikołajczak.
Najlepsi zawodnicy w turnieju zostali nagrodzeni tarczami ozdobnymi i upominkami Złożono także życzenia urodzinowe i imieninowe fundatorom tarcz.
Ważną informacją też jest, iż na Turnieju uchwalono przez aklamacje, iż w związku z sytuacją, pandemiczną Królem Kurkowym oraz Rycerzami na rok 2021 pozostają ci sami Bracia co w roku poprzednim w związku z tym, że nie mieli możliwości wykazania się działalnością na rzecz Bractwa.
Całość imprezy zakończył raut bracki.

Informacja z odbytego w dniu 29 sierpnia 2020 br. Turnieju Strzeleckiego o tytuł Króla Kurkowego A.D. 2020.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną turniej królewski był pierwszą tegoroczną  imprezą strzelecką średzkiego Bractwa.                                                                               
Dzień 29 sierpnia był ostatnim dniem panowania Króla Kurkowego A.D. 2019
Brata Prezesa Jana Lisa, który zgodnie z tradycją tego turnieju podjął Braci Kurkowych i zaproszonych gości uroczystym śniadaniem królewskim na strzelnicy, na którym podziękowano mu za godne piastowanie tej zaszczytnej funkcji w minionej kadencji. Wśród gości był obecny pan Burmistrz z Przewodniczącym Rady, pan Starosta, Pani Małgorzata Fertała, Pan Wojciech Ziętkowski oraz matka chrzestna Bractwa pani Bożena Wieczorek.
Miłym akcentem uroczystości było wręczenie przyznanych przez Kapitułę Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. odznaczeń. Krzyż Oficerski otrzymał Brat Andrzej Waligóra, Krzyż Rycerski Bracia Grzegorz Nowaczyk i Witold Tłuchowski.
Burmistrz Pan Piotr Mieloch przekazał na Turniej ufundowaną przez siebie tarczę czarnoprochową.
Po śniadaniu Bracia kurkowi wraz z gośćmi udali się na strzelnicę, gdzie rozpoczął się turniej. Pierwsi do walki stanęli zaproszeni goście którzy o tarczę VIP. Najlepszym strzelcem ( broń długa i krótka ) okazał się Pan Starosta Ernest Iwańczuk, który otrzymał ozdobną tarczę,  drugie miejsce zajęła Pani Małgorzata Fertała, trzeci był Pan Paweł Wullert.
Kulminacyjnym punktem Turnieju jest rywalizacja o tytuł Króla oraz dwóch Rycerzy
najstarsza tradycja Bractw kurkowych w Polsce, której początki sięgają średniowiecza, kiedy strzelano do drewnianego kura z łuków i tarcz, a po upowszechnieniu prochu z rusznic, a w chwili obecnej z broni małokalibrowej lub czarnoprochowej do tarcz.
O godzinie 16.00 rozpoczęto najważniejszą konkurencję sobotniego Turnieju.
Każdy z Braci pretendujący do tytułu króla Kurkowego oddawał jeden strzał do tarczy kołkowej w wylosowanej przed strzelaniem kolejności. Zgodnie z tradycją ustępujący król oddaje strzał ostatni.                                                                       
Zgodnie z regulaminem strzelano z dowolnej broni, która była dostępna w dniu Turnieju. Nikt ze strzelających nie znał swojego strzału z wyjątkiem sędziego, który wbijał kołek z numerem strzelca w miejsce strzału. Po zakończeniu strzelania sędzia przynosi tarczę do komisji sędziowskiej, która ogłosiła wyniki strzelania.
Najlepszym strzałem do Tarczy Królewskiej, (na której widniał wizerunek króla Henryka Walezego panującego w latach 1573-1574) popisał się w tym dniu :
Brat PRZEMYSŁAW FERT zapewniając sobie tym samym rok królowania
I Rycerzem został Brat PIOTR ROGACKI
II Rycerzem został Brat RYSZARD WALIGÓRA
Po ogłoszeniu wyników rozległ  się tradycyjny okrzyk. Wiwat, Wiwat Król Przemysław Fert ! Wiwat Rycerze Piotr Rogacki, Ryszard Waligóra Wiwat ! Wiwat ! Wiwat !
Z rąk ustępującego króla odebrał insygnia królewskie ( łańcuch, szablę, przywieszkę królewską) oraz przygotowany przez ustępującego króla okazały prezent. Małżonka króla   została obdarowana diademem królewskim.
Rycerze królewscy odebrali  także łańcuch I i II Rycerza oraz przewieszki rycerskie.
Przez cały rok , aż do następnego strzelania królewskiego będą oni ( Król + Rycerze ) reprezentować Bractwo, a uroczysta intronizacja nowego Króla i Rycerzy odbędzie się na Mszy Św. w Kolegiacie w wyznaczonym terminie.
Na tegorocznym strzelaniu Brat Stanisław Wiśniewski obchodził jubileusz 80 urodzin.            
Z tego tytułu otrzymał od Bractwa  prezent w postaci szabli. Był tez fundatorem okolicznościowej tarczy.

Wyniki strzelań do pozostał tarcz turniejowych:

Tarcza charytatywna
fundator: Król kurkowy A.D. 2019 Brat Jan Lis
1. Witold Tłuchowski, 2. Stanisław Wiśniewski, 3. Dionizy Dopierała
Tarcza Czarnoprochowa  - fundator:  Pan Burmistrz Piotr Mieloch
1. Witold Tłuchowski, 2. Przemysław Fert, 3. Zbigniew Strugarek
Tarcza zapadkowa
fundator:  brat Michał Wojciechowski
1. Michał Wojciechowski, 2.Roman Mikołajczak, 3. Witold Tłuchowski
Tarcza „Pań”
fundator: Brat Ryszard Kurnatowski
1.Pani Joanna Wojciechowska, 2. Pani Bożena Doroszewska, 3. Pani Wiesława Strugarek
Tarcza Punktowa
fundator: KBS Środa Wlkp
1.Michał Wojciechowski, 2. Roman Mikołajczak, 3. Witold Tłuchowski
Tarcza Pistoletowa Imieninowa
fundator: Brat Ryszard Waligóra, Ryszard Kurnatowski.
1. Przemysław Fert, 2. Roman Mikołajczak, 3. Grzegorz Nowaczyk
Strzelanie " Do Kura"
fundator: Ryszard Kurnatowski, Paweł Pajszczyk
1. Wiesława Strugarek, 2.Przemysław Fert, 3. Paweł Pajszczyk
Tarcza Jubileuszowa z okazji 80 urodzin
fundator: Brat Stanisław Wiśniewski
1. Michał Wojciechowski, 2. Roman Mikołajczak, 3. Witold Tłuchowski
              
Najlepsi zawodnicy w turnieju zostali nagrodzeni tarczami ozdobnymi i upominkami...  

Zarząd Bractwa bardzo serdecznie dziękuję Panu Wojciechowi Ziętkowskiemu za udostępnienie broni czarnoprochowej i prowadzenie strzelania w tej konkurencji.

Całość imprezy zakończył raut bracki.


Informacja z Turnieju Strzeleckiego Niepodległościowego”
W sobotę  23 listopada Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Środzie Wlkp. rozegrało ostatni w tym roku Turniej Strzelecki tzw. „Niepodległościowy". Gościem turnieju była delegacja zaprzyjaźnionych braci kurkowych z Niemieckiego Hennigsdorfu, był także obecny były burmistrz Pan Wojciech Ziętkowski oraz Pani Alicja Herter - kierownik Rejonowego Oddziału LOK Śrem i grupa sympatyków strzelectwa ze Środy i okolic .
Rozegrano ogółem 8 konkurencji strzeleckich..
Wyniki:
Tarcza „Niepodległościowa” Jubileuszowa  
fundator:  Państwo Danuta i Ryszard Kurnatowscy
1. Maciej Nawracała, 2. Roman Mikołajczak, 3. Przemysław Fert
Tarcza charytatywna
fundator: Król kurkowy A.D. 2019 brat Jan Lis
1. Maciej Nawracała, 2. Michał Wojciechowski, 3. Zbigniew Strugarek
Tarcza Pistoletowa „Andrzejkowa” fundator: Brat  Andrzej Waligóra
1. Wojciech Ziętkowski, 2. Przemysław Fert, 3. Roman Mikołajczak
Tarcza zapadkowa  „Urodzinowa"
fundator:  Brat Przemysław Fert.
1. Michał Wojciechowski, 2. Witold Tłuchowski, 3. Zbigniew Strugarek
Tarcza „Pań"
fundator: Brat Ryszard Kurnatowski
1. Pani Wiesława Strugarek, 2. Pani Alicja Herter, 3. Pani Bożena Doroszewska
Tarcza Punktowa
fundator: Kurkowe Bractwo Strzeleckie Środa Wlkp.
1. Witold Tłuchowski, 2. Michał Wojciechowski, 3. Zbigniew Strugarek
Tarcza  Czarnoprochowa  „Imieninowa”
fundator: Brat Franciszek Kamiński  
1. Michał Wojciechowski, 2. Roman Mikołajczak, 3. Witold Tłuchowski
Strzelanie do „Kura”
fundator: Ryszard Kurnatowski + Paweł Pajszczyk.
1.
Grzegorz Nowaczyk, 2. Andrzej Waligóra, 3. Stanisław Wiśniewski
Najlepsi zawodnicy w turnieju zostali nagrodzeni tarczami ozdobnymi i upominkami.
Złożono także życzenia jubileuszowe, imieninowe i urodzinowe fundatorom tarcz.
Całość imprezy zakończył raut bracki.

Miłym akcentem turnieju było wręczenia przez Prezesa Bractwa Jan Lisa pamiątkowego Medalu Św. Jakuba Bratu Witoldowi Tłuchowskiemu, który w maju tego roku wraz z swoim kuzynem przejechał  rowerem 620 kilometrową trasę szlakiem pielgrzymkowym z Lizbony do Katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. Jak dowiedzieliśmy się od Brata Witolda celem pielgrzymów jest Katedra św. Jakuba Starszego - gdzie znajduje się grób jednego z  dwunastu Apostołów Chrystusa.
Istniejąca od ponad 1000 lat, droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pątniczych, obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy.
Papież Jan Paweł II pielgrzymował do Santiago dwukrotnie. Po wizycie Jana Pawła II w Santiago de Compostela w 1982 r. Rada Europy uznała drogę św. Jakuba za drogę o znaczeniu dla kultury kontynentu. Droga św. Jakuba została ogłoszona pierwszym Europejski Szlakiem Kulturowym Rady Europy w październiku 1987 r. oraz wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1993 r.

Informacja z odbytego w dniu 19 października br. Turnieju Jesiennego

W minioną sobotę na strzelnicy średzkiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbył się 6 w tym roku turniej strzelecki - jesienny. Zawody rozpoczęły się o godzinie 12.00 tradycyjną zbiórką, na której omówione zostały warunki strzelania, przedstawione tarcze, do których będzie się strzelać, oraz przypomniane zasady bezpieczeństwa na strzelnicy.
 Ponieważ dni są coraz krótsze, bracia i sympatycy strzelania niezwłocznie przystąpili do współzawodnictwa, które zakończyło się około godziny 17.00.
 Oto wyniki poszczególnych konkurencji: Strzelanie do tarczy punktowej, której fundatorem było Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Środzie, wygrał brat Michał Wojciechowski, wyprzedzając Braci Dionizego Dopierałę i Romana Mikołajczaka. Przemysław Fert, Wojciech Ziętkowski i Roman Mikołajczak, to zwycięscy w strzelaniu z pistoletu. Tarczę tą ufundował solenizant - Brat Dionizy Dopierała. Tradycyjnie tarczę pań funduje Brat Ryszard Kurnatowski, który jest autorem wszystkich tarcz wręczanych zwycięzcom. Tym razem tarcza wróciła do domu autora, gdyż pierwsze miejsce zajęła żona fundatora
Danuta Kurnatowska, drugie Maria Strugarek-Zblewska, trzecie Anna Pajszczyk. Tarczę zapadkową nowożeńców, ufundowali Maria Strugarek-Zblewska z mężem Mariuszem Zblewskim. Zdobył ją Brat Zbigniew Strugarek, który wyprzedził w tej Braci konkurencji Michała Wojciechowskiego i Dionizego Dopierałę. Tradycja Bracka nakazuje, że w przypadku wystrzelania tarczy nowożeńców, wraca ona do fundatorów. Tak stało się i tym razem. Zwycięzca Brat Zbigniew Strugarek wręczył tarczę córce i jej mężowi. Obowiązkiem Króla Kurkowego jest fundowanie tarczy charytatywnej. Również w ubiegłą sobotę Król Kurkowy A.D. 2019 Jan Lis wręczył swoją tarczę Bratu Michałowi Wojciechowskiemu. Miejsce drugie zajął Brat Ryszard Waligóra, trzecie Brat Dionizy Dopierała. Prezes Jan Lis ufundował także tarczę bracką okolicznościową. W tej rywalizacji ponownie najlepszy wynik osiągnął Brat Michał Wojciechowski, drugie miejsce zajął Brat Roman Mikołajczak, trzecie Brat Stanisław Wiśniewski.
 Strzelanie do Kura kończy każdy turniej strzelecki Braci Kurkowych. W tej rywalizacji najlepszą okazała się Joanna Wojciechowska, która wyprzedziła ojca Michała i Brata Pawła Pajszczyka.
 Tradycyjny raut bracki zakończył sobotnie strzelanie.

Turniej  o tytuł „Króla Żniwnego” 2019 r
W sobotę  14 września br. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Środzie Wlkp. rozegrało drugi  pod względem ważności Turniej Strzelecki tzw. „Żniwny”, na którym to najważniejszym punktem turnieju jest strzelanie o tytuł Króla Żniwnego A.D. 2019. Na strzelanie oprócz Braci Kurkowych przybyła grupa miłośników sportu strzeleckiego ze Środy i okolic w tym delegacja Braci Kurkowych z Zarządu Okręgu Poznańskiego KBS  RP  pod wodzą chorążego Brata Jana Urbana. Obecna była także matka chrzestna Bractwa Pani Bożena Wieczorek  oraz entuzjasta strzelectwa czarnoprochowego Pan Wojciech Ziętkowski, który poprowadził strzelanie z tej broni.   
Turniej otworzył V-ce Prezes Bractwa, który powitał Braci i gości. Przedstawił także informację z prac Zarządu za ostatni okres. Po przedstawieniu regulaminu strzelania i omówieniu poszczególnych konkurencji strzeleckich  przystąpiono do strzelania.
O godzinie 16.00 rozpoczęto najważniejszą konkurencję sobotniego turnieju - czyli strzelanie o tytuł Króla Żniwnego. Każdy z 16 Braci pretendujący o ten tytuł oddawał jeden strzał do tarczy kołkowej w wylosowanej przed strzelaniem kolejności. Zgodnie z tradycją ustępujący Król oddaje strzał ostatni. Zgodnie z regulaminem strzelano z dowolnej broni, która była dostępna w dniu turnieju. Nikt ze strzelających nie znał wyniku swojego strzału z wyjątkiem sędziego, który wbijał kołek z numerem strzelca w miejsce strzału. Po zakończeniu strzelania sędzia  przynosi tarczę do komisji sędziowskiej, która ogłasza wyniki strzelania.
Najlepszym strzałem popisali się w tym dniu:
Brat Stanisław  Wiśniewski  zapewniając sobie tym samym rok królowania
I Rycerzem został Brat  Michał Wojciechowski
II Rycerzem został Brat Kazimierz Sroczyński
Z rąk ustępującego Króla Żniwnego Brata Zbigniewa Strugarka, nowy Król odebrał  Tarczę Królewską, Łańcuch i Przywieszkę Królewską, a Rycerze przysługujące im Przywieszki Rycerskie.
Wyniki pozostałych konkurencji strzeleckich:
Tarcza Charytatywna
fundator Król Kurkowy A.D. 2019 Brat Jan Lis
   1.  Michał Wojciechowski, 2. Witold Tłuchowski, 3. Maciej  Nawracała
Tarcza zapadkowa
fundator  KBS w Środzie Wlkp.                                                                       
   1. Witold Tłuchowski, 2. Roman Mikołajczak, 3. Paweł Pajszczyk
Tarcza Pań
fundator Ryszard Kurnatowski
   1. Pani Wiesława Strugarek, 2. Pani Joanna Wojciechowska, 3. Pani Katarzyna Barszcz
Tarcza Punktowa - fundator KBS Środa Wlkp.
   1. Michał Wojciechowski, 2. Witold Tłuchowski, 3. Ryszard Waligóra
Tarcza Pistoletowa - fundator Państwo Michalina i Michał Lis
   1. Roman Mikołajczak, 2. Dionizy Dopierała, 3. Przemysław Fert
Tarcza Czarnoprochowa - fundator Brat Grzegorz Nowaczyk
   1. Piotr Michałkiewicz, 2. Witold Tłuchowski, 3. Michał Michałkiewicz
Strzelanie „Do Kura” - fundator Ryszard Kurnatowski, Paweł Pajszczyk

   1. Grzegorz Nowaczyk, 2. Przemysław Bachorski, 3. Ryszard Waligóra

Najlepsi zawodnicy w turnieju zostali nagrodzeni tarczami ozdobnymi i upominkami.
Całość imprezy zakończył raut bracki.

Informacja z Turnieju Strzeleckiego z okazji  80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Dla uczczenia 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Środzie Wlkp. zorganizowało w minioną sobotę tj. 31 sierpnia turniej strzelecki dla mieszkańców ziemi średzkiej. Warto zaznaczyć, że udział w turnieju strzeleckim był bezpłatny. Organizator zapewnił także darmowy gorący posiłek, napoje zimne i gorące, wyroby średzkiej mleczarni oraz oczywiście drożdżowy placek.
Najważniejsze tarcze turnieju zostały ufundowane przez Pana Burmistrz Piotra Mielocha oraz starostę średzkiego Pana Ernesta Iwańczuka. Znalazła się także tarcza, o którą walczyły Panie. Włodarze miast i powiatu otwarli turniej życząc sukcesów strzeleckich oraz miłego wypoczynku tym wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia i przybyli na strzelnicę. Strzelano ze sportowej broni długiej bocznego zapłonu
popularne kbks-y. Dużym zainteresowaniem cieszyło się strzelanie z broni czarnoprochowej długiej oraz krótkiej. Strzelanie to prowadził kolekcjoner i znawca tej broni Pan Wojciech Ziętkowski, któremu tą drogą organizatorzy składają serdeczne podziękowanie.
Po czterogodzinnej  walce strzeleckiej przedstawiamy wyniki turnieju:
Tarcza punktowa  (męska)
ufundowana przez Pana Burmistrza Piotra Mielocha
(w strzelaniu do tej tarczy wzięło udział 34 strzelców)
1. Krzysztof Jóźwiak, 2. Patryk Guth, 3. Przemysław Michałkiewicz, 4. Tadeusz Mrugas, 5. Igor Dypski.
Tarcza czarnoprochowa
ufundowana przez pana Starostę Ernesta Iwańczuka
(w strzelaniu wzięło udział 26 strzelców).
1. Piotr Michałkiewicz, 2. Przemysław Michałkiewicz, 3. Wiesława Strugarek, 4. Igor Dypski, 5. Maciej Michałkiewicz
Tarcza Punktowa (żeńska)
ufundowana przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie
(w strzelaniu wzięło udział 11 Pań)
1. Pani Maria Strugarek, 2. Pani Katarzyna Barszcz, 3. Pani Małgorzata Michałkiewicz, 4. Pani  Maria Barczak.

Najlepsi zawodnicy otrzymali z rąk fundatorów ozdobne tarcze oraz upominki rzeczowe. Kurkowe Bractwo Strzeleckie bardzo serdecznie dziękuje darczyńcom  za pomoc i dary,  które uatrakcyjniły turniej. Dziękujemy Panu Burmistrzowi i Panu Staroście za ufundowanie tarcz, Mleczarni „JANA”, Piekarni P.Dobroś, Restauracji „Podróżnik”, „Wielkopolanka”, „Stołówki Gminne”, Masarni Pana Stefana Kleczewskiego za produkty kulinarne.

Informacja z odbytego w dniu 14 lipca br. Turnieju Strzeleckiego  tzw. „Sztandarowego”
Turniej ten odbywa się w rocznicę poświęcenia Sztandaru Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Środzie Wlkp. W tym roku była to 18 rocznica. Zgodnie z tradycją tego Turnieju - przed jego rozpoczęciem odbyła się w Kolegiacie Intronizacja Króla Kurkowego A.D. 2019 wraz z dwoma Rycerzami. Intronizacja Króla Kurkowego to wydarzenie wpisujące się w kalendarz imprez Brackich, jako prastary rytuał przekazywania władzy królewskiej. Mszę świętą celebrował  kapelan Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Środzie Wlkp. proboszcz Kolegiaty NMP Wniebowziętej  Ks. Kan. Janusz Śmigiel. Msza odprawiona była także w intencji Braci Kurkowych, ich rodzin oraz zmarłych Braci. Warto zaznaczyć, że w mszy uczestniczył Burmistrz Miasta Pan Piotr Mieloch, Przewodniczący Rady Miasta Pan Paweł Wullert, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Fertała, Prezes Okręgu Poznańskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Pan Jan Mazur, delegacja Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich z Panią Prezes Marią Mielcarzewicz, delegacja Towarzystwa Kulturalnego z Panią Prezes Bożenną Urbańską oraz mieszkańcy Środy Wlkp. Po kazaniu Kapelan poświęcił Insygnia Królewskie i dokonał  aktu Intronizacji poprzez zawieszenie na piersi Króla Kurkowego Łańcucha Królewskiego. Na piersiach Rycerzy zostały założone Łańcuchy Rycerskie. Złożył im gratulacje i życzenia godnego sprawowania władzy przez okres ich „królowania”. Dla przypomnienia - Królem Kurkowym A.D. 2019 został Brat Jan Lis a jego Rycerzami Bracia Zbigniew Strugarek i Roman Mikołajczak.
Po zakończeniu uroczystości kościelnych uczestnicy mszy udali się na Stary Rynek gdzie odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej zacnego obywatela ziemi średzkiej, wielkiego społecznika, powstańca wielkopolskiego, ostatniego przedwojennego Prezesa Bractwa Kurkowego śp. Edmunda Bembnisty.
Odsłonięcia tablicy dokonała córka pana Edmunda pani Bożena Wieczorek, tablicę poświęcił ks. Janusz Śmigiel. Wnuk Edmunda Aleksander Wieczorek przedstawił obszerną historię życia swojego dziadka. Głos zabrał także Pan Burmistrz  Piotr Mieloch oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Fertała. Całość uroczystości zakończyło złożenie wiązanek kwiatów pod odsłoniętą tablicą.
Bracia Kurkowi z rodzinami oraz zaproszonymi gośćmi udali się na strzelnicę na uroczysty obiad wydany przez Króla Kurkowego Jana Lisa, po którym odbył się Turniej Strzelecki.
Wyniki strzelań do tarcz turniejowych:
Tarcza ”VIP”
fundator Król Kurkowy Jan Lis
1. Burmistrz Piort Mieloch, 2. Przewodniczący Rady Miasta Pan Paweł Wullert, 3. Pan Aleksander Wieczorek, 4. Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Fertała.
Tarcza Bracka tzw. „Sztandarowa”: - fundator  Pani Bożena Wieczorek z Rodziną
1. Stanisław Wiśniewski  2. Michał Wojciechowski 3. Witold Tłuchowski
Tarcza charytatywna
fundator Król Kurkowy A.D. 2019 Brat Jan Lis
1. Witold Tłuchowski  2. Roman Mikołajczak 3. Michał Wojciechowski
Tarcza zapadkowa
urodzinowo-imieninowa  fundator  Brat Roman Mikołajczak z rodziną
1. Michał Wojciechowski, 2. Roman Mikołajczak, 3. Paweł Pajszczyk
Tarcza czarnoprochowa  
urodzinowa -  fundator  Brat Dionizy Dopierała
1. Grzegorz Nowaczyk, 2. Wiesław  Mendyka, 3. Witold Tłuchowski
Tarcza „Pań”
fundator Brat Ryszard Kurnatowski
1. Pani Oliwia Świtalska,  2. Pani Joanna Rogacka, 3. Amanda Mikołajczak
Tarcza Punktowa - fundator KBS Środa Wlkp.
1. Witold Tłuchowski, 2. Michał Wojciechowski, 3. Roman Mikołajczak
Tarcza pistoletowa - fundator KBS Środa Wlkp.
1. Witold Tłuchowski, 2. Paweł Pajszczyk, 3. Roman Mikołajczak

Najlepsi zawodnicy w turnieju zostali nagrodzeni tarczami ozdobnymi i upominkami.
Całość imprezy zakończył raut bracki.

Informacja z odbytego w dniu 15 czerwca br. Turnieju Strzeleckiego o tytuł Króla Kurkowego A.D. 2019.
Zgodnie z tradycję tego turnieju ustępujący Król Kurkowy A.D. 2018 Brat Witold Tłuchowski podjął Braci Kurkowych i zaproszonych gości uroczystym śniadaniem królewskim, na którym podziękowano mu za godne piastowanie tej zaszczytnej funkcji w minionej kadencji. Po śniadaniu Bracia Kurkowi wraz z gośćmi udali się na strzelnicę bracką gdzie rozpoczął się turniej. Kulminacyjnym punktem turnieju jest rywalizacja o tytuł Króla oraz dwóch Rycerzy najstarsza tradycja Bractw Kurkowych w Polsce, której początki sięgają średniowiecza, kiedy strzelano do drewnianego kura z łuków i tarcz, a po upowszechnieniu prochu z rusznic, a w chwili obecnej  z broni małokalibrowej  lub czarnoprochowej do tarcz.
O godzinie 16.30 rozpoczęto najważniejszą konkurencję sobotniego turnieju. Ze względu na bardzo wysoką temperaturę odstąpiono od strzelania w pełnym umundurowaniu. Każdy z 17 Braci pretendujący do tytułu króla Kurkowego oddawał jeden strzał do tarczy kołkowej w wylosowanej przed strzelaniem kolejności. Zgodnie z tradycją ustępujący król oddaje strzał ostatni. Zgodnie z regulaminem strzelano z dowolnej broni która była dostępna  w dniu turnieju. Nikt ze strzelających nie znał swojego strzału z wyjątkiem sędziego który wbijał kołek z numerem strzelca w miejsce strzału. Po zakończeniu strzelania sędzia przynosi tarczę do komisji sędziowskiej, która ogłasza wyniki strzelania.
Najlepszym strzałem do Tarczy Królewskiej,  na której widniał wizerunek  Króla Zygmunta II Augusta panującego w latach 1520-1572) popisał się w tym dniu:
Brat JAN LIS (Prezes Bractwa) zapewniając sobie tym samym rok królowania,
I Rycerzem został Brat ZBIGNIEW STRUGAREK,
II Rycerzem został Brat ROMAN MIKOŁAJCZAK.
Po ogłoszeniu wyników rozległ się tradycyjny okrzyk: Wiwat! Wiwat Król Jan Lis! Wiwat Rycerze Zbigniew Strugarek i Roman Mikołajczak Wiwat! Wiwat! Wiwat!
Bardzo wzruszony i rozemocjonowany, nowy Król Kurkowy A.D. 2019, w krótkim oświadczeniu dodał, że pełnienie tej funkcji to dla niego duma i zaszczyt i pogodzenie jej z funkcją Prezesa Bractwa nie będzie żadnym problemem.
Z rąk ustępującego Króla odebrał insygnia królewskie (Łańcuch, Szablę, Przywieszkę Królewską) oraz przygotowany przez ustępującego Króla okazały prezent. Małżonka Króla Pani Danuta  została obdarowana Diademem Królewskim oraz okazałym bukietem kwiatów.
Rycerze królewscy odebrali  także Łańcuch I i II Rycerza oraz Przewieszki Rycerskie.
Przez cały rok, aż do następnego strzelania królewskiego będą oni (Król i Rycerze) reprezentować Bractwo, a uroczysta Intronizacja nowego Króla i Rycerzy, odbędzie się na mszy świętej w Kolegiacie w dniu  14 lipca.
Wyniki strzelań do pozostał tarcz turniejowych:
Tarcza charytatywna
fundator Król kurkowy A.D. 2018 brat Witold Tłuchowski
1. Zbigniew Strugarek 2. Michał Wojciechowski 3. Ryszard Waligóra
Tarcza Czarno-prochowa  - Imieninowa - fundator  Prezes Jan Lis z małżonką
1. Grzegorz Nowaczyk, 2. Ryszard Waligóra, 3.Roman Mikołajczak
Tarcza zapadkowa
fundator  Brat Przemysław Fert
1. Przemysław Fert, 2.Paweł Pajszczyk, 3. Roman Mikołajczak
Tarcza „Pań”
fundator Brat Ryszard Kurnatowski
1. Pani Joanna Rogacka, 2.Pani Anna Pajszczyk, 3. Joanna Wojciechowska
Tarcza Punktowa - fundator KBS Środa Wlkp.
1. Michał Wojciechowski, 2. Witold Tłuchowski, 3. Ryszard Waligóra
Tarcza Pistoletowa - fundator KBS Środa Wlkp.
1. Wojciech Ziętkowski, 2Witold Tłuchowski, 3. Piotr Rogacki
Strzelanie "Do Kura" - fundator Ryszard Kurnatowski, Paweł Pajszczyk
1. Jan Lis, 2. Franciszek Kamiński, 3. Przemysław Fert

Najlepsi zawodnicy w turnieju zostali nagrodzeni tarczami ozdobnymi i upominkami.
Złożono także życzenia imieninowe fundatorom tarczy Państwu Danucie i Janowi Lis.
Zarząd Bractwa bardzo serdecznie dziękuję Panu Wojciechowi Ziętkowskiemu za udostępnienie broni czarnoprochowej i prowadzenie strzelania w tej konkurencji.
Całość imprezy zakończył raut bracki.

Turniej  Wiosenny 25 maja 2019 r

W sobotę 25 maja br., Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Środzie Wlkp. przy pięknej słonecznej pogodzie rozegrało drugi w tym roku Turniej Strzelecki tzw. „Wiosenny”. Na strzelanie oprócz Braci Kurkowych przybyła grupa entuzjastów sportu strzeleckiego ze Środy i okolic. Była także matka chrzestna Bractwa Pani Bożena Wieczorek z rodziną oraz entuzjasta strzelectwa czarno-prochowego Pan Wojciech Ziętkowski, który zaprezentował kolekcję tej broni oraz uczestniczył w turnieju strzeleckim.   
Turniej otworzył Prezes Bractwa Jan Lis, który powitał Braci i gości. Przedstawił także informację z prac Zarządu za ostatni okres. Po przedstawieniu regulaminu strzelania i omówieniu poszczególnych konkurencji strzeleckich  przystąpiono do strzelania.
Rozegrano ogółem 7 konkurencji strzeleckich.
Wyniki:
Tarcza „Bracka Wiosenna - Imieninowa"
fundator Brat  Ryszard Kurnatowski  i Ryszard Waligóra
1. Roman Mikołajczak 2 Paweł Pajszczyk, 3. Ryszard Waligóra
Tarcza charytatywna
fundator Król kurkowy A.D. 2017 brat Witold Tłuchowski
1. Dionizy Dopierała 2. Wojciech Ziętkowski 3. Roman Mikołajczak
Tarcza zapadkowa
Imieninowa fundator Brat Stanisław Wiśniewski
1. Roman Mikołajczak, 2. Paweł Pajszczyk  3 Zbigniew Strugarek
Tarcza „Pań”
fundator Ryszard Kurnatowski
1.Pani Anna Pajszczyk 2. Pani  Wiesława Strugarek, 3 Pani Maria Waligóra
Tarcza Punktowa - fundator KBS Środa Wlkp.
1. Roman Mikołajczak ,2. Dionizy Dopierała, 3. Zbigniew Strugarek
Tarcza Pistoletowa -  Imieninowa - fundator Brat Stanisław Wiśniewski
1. Paweł Pajszczyk, 2. Wojciech Ziętkowski 3. Grzegorz Nowaczyk
Strzelanie "Do Kura" - fundator Ryszard Kurnatowski, Paweł Pajszczyk
1. Przemysław Fert 2. Stanisław Wiśniewski  3. Jan Lis

Kur został zestrzelony dopiero przy 113 strzale. Najlepsi zawodnicy w turnieju zostali nagrodzeni tarczami ozdobnymi i upominkami. Złożono także życzenia imieninowe fundatorom tarczy . Całość imprezy zakończył raut bracki.
Na zaproszenie Braci Kurkowych z zaprzyjaźnionego Hennigsdorfu  grupa 14 osób ze średzkiego Bractwa, w dniach od 17 do 19 maja przebywała w przepięknie położonym pomiędzy  jeziorami miasteczku Lindow - kraju związkowym Brandenburgii.  Zapoznaliśmy się z historią miasteczka, zwiedziliśmy liczne zabytki (na uwagę zasługuje prowadzone przez  obywatela tego miasta prywatne muzeum, w którym mogliśmy zobaczyć liczne przedmioty z dawnej NRD). Atrakcją pobytu było zakwaterowanie części uczestników na łodziach przycumowanych do nabrzeża, którymi w ciągu dnia pływaliśmy po okolicznych jeziorach wraz z przyjaciółmi z Niemiec. Był to miły i sympatyczny pobyt. W  przyszłym roku w miesiącu wrześniu  w ramach rewizyty będziemy gościć  Braci z Niemiec w Środzie  Wlkp.

Turniej 3-cio Majowy - 11 maja 2019 r
.
W sobotę  11 maja br., Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Środzie Wlkp. przy ładnej słonecznej pogodzie rozegrało pierwszy  w tym roku Turniej Strzelecki tzw. „ 3-cio majowy”. Turniej otworzył Prezes Bractwa Jan Lis, który powitał Braci i gości. Przedstawił  informację z prac Zarządu za ostatni okres oraz przedstawił krótki opis swego pobytu w Krakowie, gdzie w dniach od 26-27  maja odbyło się posiedzenie Europejskiego Stowarzyszenia Strzelców Historycznych (EGS). Do Krakowa przyjechali przedstawiciele najwyższych władz z prezydentem EGS Księciem Karolem Ludwikiem de Merode na czele. Gospodarzem spotkania było Krakowskie Bractwo Kurkowe. W Bazylice Mariackiej odbyła się uroczysta msza święta inwestyturowa, podczas której 15 braci kurkowych z V Komturii Św. Sebastiana zostało przyjętych do Rycerstwa. W Sali Obrad Miasta Krakowa odbyło się plenarne posiedzenie EGS z udziałem prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego. Odbyło się także tradycyjne strzelanie charytatywne. Główną nagrodą był obraz przedstawiający męczeńską śmierć św. Sebastiana ufundowany przez średzkiego Rycerza Jana Lisa.
Wracając jednak do turnieju 3 Majowego - rozegrano ogółem 7 konkurencji strzeleckich.
Wyniki:
Tarcza „Bracka 3 majowa"
fundator  Prezes średzkiego Bractwa - Jan Lis.
1. Maciej Nawracała, 2.Witold Tłuchowski, 3. Ryszard Waligóra
Tarcza charytatywna
fundator Król kurkowy A.D. 2018  Witold Tłuchowski.
1. Paweł Pajszczyk, 2. Roman Mikołajczak , 3. Maciej Nawracała
Tarcza Pistoletowa - fundator KBS Środa Wlkp.
1. Witold Tłuchowski, 2. Roman Mikołajczak, 3. Paweł Pajszczyk
Tarcza zapadkowa
fundator KBS Środa Wlkp.
1. Zbigniew Strugarek 2.Roman Mikołajczak 3. Przemysław Fert
Tarcza „Pań"
fundator Ryszard Kurnatowski.
1. Pani  Joanna Wojciechowska, 2. Pani Anna Pajszczyk, 3 Pani Wiesława Strugarek
Tarcza Punktowa fundator
KBS Środa Wlkp.
1. Witold Tłuchowski, 2. Roman Mikołajczak, 3. Paweł Pajszczyk
Strzelanie do Kura
1. Zbigniew Strugarek 2 Jan Lis, 3. Franciszek Kamiński
          
Najlepsi zawodnicy w turnieju zostali nagrodzeni tarczami ozdobnymi i upominkami.
Całość imprezy zakończył raut bracki.
Warto także odnotować, że na nasze zaproszenie gościliśmy grupę młodzieży z Kazachstanu ze Średzkiego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "RODAK", którzy  w ramach integracji przyjechali na strzelnicę na motocyklach ze średzkimi „Etyliniarzami". Młodzi repatrianci  zapoznali się z historia Bractwa, wzięli udział w turnieju strzeleckim oraz wspólnym poczęstunku.


Na ostatnim Turnieju (22.10.2016r.) gościliśmy Brata Stanisława Wielebskiego z KBS w Wieleniu,
który przygotował dla nas wystawę związaną z historią swojego Bractwa.
Serdecznie dziękujemy.

Regulamin III Turnieju Strzeleckiego Mieszkańców Powiatu Średzkiego - rok 2015


1. Organizator:
   Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Środzie Wlkp.
2. Cel Turnieju:
   - popularyzacja strzelectwa sportowego
   - sprawdzenie umiejętności strzeleckich
   - integracja mieszkańców Ziemi Średzkiej
3. Uczestnictwo
   - mieszkańcy Powiatu Średzkiego, którzy ukończyli 16 lat (z wyjątkiem członków KBS oraz służb mundurowych).
4. Miejsce zawodów, broń, amunicja:
   - Strzelnica Bractwa Kurkowego w Środzie Wlkp., ul.Strzelecka
   - broń oraz amunicję zapewnia organizator
5. Terminy strzelań:
   - 16 maj, 20 czerwiec, 11 lipiec, 12 wrzesień, 17 październik, 14 listopad 2015r.
6. Konkurencja strzelecka:
   - karabinek sportowy KBKS bocznego zapłonu kaliber 5,6mm, pozycja stojąca bez oparcia (zakaz stosowanie rękawic, pasa itp.), tarcza punktowa oznakowana, dystans 50m, 10 strzałów w serii, ilość serii dowolna, cena za serie 10zł.
7. Klasyfikacja:
   - w poszczególnych etapach Turnieju (wg dat jak wyżej) - zostanie przeprowadzonyfinał danego dnia z udziałem 5 najlepszych strzelców. Każdy z zawodników odaje po jednym strzale do tarczy płytkowej. Zwycieża zawodnik, który odda strzał najbliżej środka tarczy. Zostanie on uhonorowany tarzczą ozdobną ufundowaną przez organizatora Turnieju.
   - uzyskany przez zawodnika najlepszy wynik punktowy danego etapu zostanie zapisany w tabeli zbiorczej,
   - do klasyfikacji końcowej - liczy sie suma najlepszych wyników uzyskana przez zawodnika w 4 (czterech) strzelaniach - etapach,
   - strzelanie finałowe - 5 zawodników z najlepszymi wynikami z 4 strzelań oddaje po 1 strzale do tarczy płytkowej
   - zwycięzcą całego Turnieju zostaje strzelec, który w finale odda strzał najbliżej środka tarczy
   - wyniki poszczególnych serii Turnieju będą publikowane na stronie internetowej Kurkowego Bractwa w Środzie Wlkp. (www.bractwokurkowe.com.pl)
8. Wyróżnienia:
   Podsumowanie Turnieju oraz wręczenie nagród i upominków odbędzie się na Strzelaniu Niepodległościowym w dniu 14 listopada 2015r.
   - za pierwsze miejsce - cenna nagroda rzeczowa
9. Inne:
   Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga prowadzący strzelanie oraz Strzelmistrz Bractwa

Zwycięzcy II Turnieju Mieszkańców
Powiatu Średzkiego w roku 2014
I miejsce - Król Andrzej - 2 wysokiej klasy rowery
II miejsce - Doga Grzegorz - wysokiej klasy laptop
III miejsce - Matuszak Mateusz - profesjonalny aparat

Mamy zaszczyt poinformować, iż nowym Królem Kurkowym
na rok 2014 został
Brat Michał Wojciechowski
I Rycerzem - Brat Roman Mikołajczak
II Rycerzem - Brat Krzysztof Jóźwiak
będą pełnili swoje zaszczytne funkcje do czerwca 2015r.

 

II Turniej Mieszkańców Powiatu Średzkiego

Podobnie jak w poprzednim roku rozpoczynamy kolejny Turniej strzelecki mieszkańców Ziemi Średzkiej. W tym roku jednak dla urozmaicenia, zmieniony został regulamin. Strzelanie odbywa się z karabinka sportowego i z pistoletu sportowego, a wynik jest sumą obu strzelań i najlepszy wynik jest klasyfikowany. W ten sposób każdy ze strzelców ma bardziej wyrównane szanse do zdobycia nagrody nawet do ostatniego strzelania. W całej klasyfikacji dostępnych jest siedem strzelań w ciągu roku, natomiast do końcowej klasyfikacji każdemu strzelcowi zostaną zaliczone najlepsze cztery wyniki z tych strzelań.
Każde jednak strzelanie jako osobny etap ma swojego zwyciezcę, ktory jest nagradzany dodatkowo i zdobywa tarczę lub inne przewidziane nagrody. W tym roku rozszerzyliśmy zakres nagród i jest to:

 • I miejsce - 2 wysokiej klasy rowery

 • II miejsce - wysokiej klasy laptop

 • III miejsce - profesjonalny aparat fotograficzny


Zapraszamy serdecznie wszystkich sympatyków sportów strzeleckich do wzięcia udziału w Turnieju, który jest dobrą zabawą dla wszystkich biorących w nim udział oraz dla ich rodzin, ponieważ zawsze zapraszamy cale rodziny.

 

Zbliża się 95 rocznica odzyskania niepodległości.

Z tej okazji Bractwo Kurkowe pod patronatem i przy współudziale Burmistrza Miasta Środy zaprasza na strzelecki Turniej Niepodległościowy w dniu 16.11.2013r.
Zapraszamy serdecznie wszystkich sympatyków sportów strzeleckich do wzięcia udziału w poniższych turniejach. Strzelać będziemy mogli do następujących tarcz:

 • Tarcza Niepodległościowa,

 • Tarcza Zapadkowa,

 • Tarcza Andrzejkowa,

 • Tarcza Pancerna,

 • Tarcza Złota,

 • Tarcza Pań,

 • Tarcza Rodzin Powstańczych,

 • Liga Mieszkańców Powiatu Średzkiego,

 • Tarcza Punktowa (karabin),

 • Tarcza Pistoletowa

Wszystkie tarcze posiadają swoich fundatorów, których będzie można poznać na turnieju. Zasady strzelań tak jak na poprzednich turniejach. Informujemy, iż mieszkańcy powiatu Średzkiego będą mieli okazję po raz ostatni w tym sezonie strzeleckim, wziąć udział w strzelaniu o główną nagrodę w tym turnieju.
Zapraszamy również sympatyków militariów, gdzie pasjonaci tego sprzętu zaprezentują swoje wyjątkowe eksponaty. Będzie okazja do bezpośredniego spotkania i porozmawiania z panami Arturem Zysem, Jerzym Nowosielskim, Januszem Knaflewskim, którzy są w posiadaniu historycznych eksponatów tego sprzętu. Natomiast swoje eksponaty zabytkowych samochodów zaprezentuje Pan Grzegorz Paczkowski.
Planowany jest również pokaz nowoczesnego sprzętu ratownictwa techniczno -  medycznego średzkiej jednostki Straży Pożarnej.
Podczas wszystkich uroczystości będzie czynny bar bracki oraz kuchnia polowa z grochówką i bigosem.
W planie uroczystości mamy również krótki koncert Orkiestry Dętej OSP Środa Wlkp., a na zakończenie uroczystości będzie przygrywał zespół muzyczny Summer Dance Band, który w swoim repertuarze prezentuje piosenki zespołu ABBA i jest nazywany Poznańska ABBA.

Poniżej przedstawiamy ostateczny program uroczystości:

10.00 Początek turnieju, wystawy sprzętu, rozpoczęcie strzelań, wystawa tarcz brackich,
10.00-16.00 Prezentacja sprzętu militarnego (wystawa czołgów Pana Artura Zysa, transporterów Pana Jerzego Nowosielskiego, wystawa krótkiej broni palnej zorganizowanej przez Pana Pawła Dopierała, wystawa sprzętów ratownictwa medyczno -  technicznego średzka jednostka Straży Pożarnej, wystawa Tarcz Brackich Bractwo Kurkowe)
12.00 Przywitanie zaproszonych gości + poczęstunek
14.00-15.00 Prezentacja drabiny strażackiej
14.30 Zakończenie sprzedaży cegiełek do strzelań turniejowych
15.00 Zakończenie wszystkich konkurencji strzeleckich
15.15 Rozstrzygnięcia finałowe turniejów strzeleckich, w tym do Tarczy Pancernej
16.00 Niepodległościowy Koncert Orkiestry Dętej
16.00 „Reflektor do nieba”
16.30 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród do wszystkich konkurencji strzeleckich w tym głównej nagrody Ligi Mieszkańców Powiatu Średzkiego
17.30 Na zakończenie dla wszystkich zagra zespół muzyczny Summer Dance Band (Poznańska ABBA), który w swoim repertuarze prezentuje piosenki zespołu ABBA
23.00 Planowane zakończenie imprezy.
 


NOWY KRÓL KURKOWY a.d. 2013
Z radością informujemy, że od wczorajszego dnia, czyli naszego Turnieju Zielonoświatkowego, najważniejszego w roku, który łączy się ze strzelaniem o tytuł Króla Kurkowego, mamy nowego Króla Bractwa na rok 2013.
Król Kurkowy - Brat Radosław Stefaniak
I Rycerz Bractwa - Brat Andrzej Waligóra
II Rycerz Bractwa - Brat Stanisław Wiśniewski

 


Liga Mieszkańców Powiatu Średzkiego

W tym roku po raz pierwszy zorganizowana została Liga dla wszystkich mieszkańców z naszego powiatu. W sumie będzie to siedem turniejów strzeleckich, z których każdy uczestnik będzie wybierał 5 najlepszych wyników.
Szczegóły i regulamin znajduje się na Strzelnicy Bractwa.


Zapraszamy serdecznie !

 


W związku z przebudową strony internetowej mogą wystąpić opóźnienia w podawaniu wyników strzelań ligowych oraz chwilowe utrudnienia w przeglądaniu strony. Bardzo prosimy o informacje o nieprawidłowym działaniu strony, jeśli takie występują.

Za niedogodności przepraszamy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego