Regulamin III Turnieju Strzeleckiego Mieszkańców Powiatu Średzkiego – rok 2015

1. Organizator:
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Środzie Wlkp.
2. Cel Turnieju:
   – popularyzacja strzelectwa sportowego
sprawdzenie umiejętności strzeleckich
integracja mieszkańców Ziemi Średzkiej
3. Uczestnictwo
mieszkańcy Powiatu Średzkiego, którzy ukończyli 16 lat (z wyjątkiem członków KBS oraz służb mundurowych).
4. Miejsce zawodów, broń, amunicja:
Strzelnica Bractwa Kurkowego w Środzie Wlkp., ul.Strzelecka
broń oraz amunicję zapewnia organizator
5. Terminy strzelań:
16 maj, 20 czerwiec, 11 lipiec, 12 wrzesień, 17 październik, 14 listopad 2015r.
6. Konkurencja strzelecka:
karabinek sportowy KBKS bocznego zapłonu kaliber 5,6mm, pozycja stojąca bez oparcia (zakaz stosowanie rękawic, pasa itp.), tarcza punktowa oznakowana, dystans 50m, 10 strzałów w serii, ilość serii dowolna, cena za serie 10zł.
7. Klasyfikacja:
w poszczególnych etapach Turnieju (wg dat jak wyżej) zostanie przeprowadzonyfinał danego dnia z udziałem 5 najlepszych strzelców. Każdy z zawodników odaje po jednym strzale do tarczy płytkowej. Zwycieża zawodnik, który odda strzał najbliżej środka tarczy. Zostanie on uhonorowany tarzczą ozdobną ufundowaną przez organizatora Turnieju.
uzyskany przez zawodnika najlepszy wynik punktowy danego etapu zostanie zapisany w tabeli zbiorczej,
do klasyfikacji końcowej liczy sie suma najlepszych wyników uzyskana przez zawodnika w 4 (czterech) strzelaniach – etapach,
strzelanie finałowe 5 zawodników z najlepszymi wynikami z 4 strzelań oddaje po 1 strzale do tarczy płytkowej
zwycięzcą całego Turnieju zostaje strzelec, który w finale odda strzał najbliżej środka tarczy
wyniki poszczególnych serii Turnieju będą publikowane na stronie internetowej Kurkowego Bractwa w Środzie Wlkp. (www.bractwokurkowe.com.pl)
8. Wyróżnienia:
Podsumowanie Turnieju oraz wręczenie nagród i upominków odbędzie się na Strzelaniu Niepodległościowym w dniu 14 listopada 2015r.
za pierwsze miejsce cenna nagroda rzeczowa
9. Inne:
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga prowadzący strzelanie oraz Strzelmistrz Bractwa